Publicacions del Laboratori: Revista CAM

Revista Cuadernos de Arqueología Mediterranea

Aquesta revista va néixer amb la intenció de contribuir, a través d'una sèrie de publicacions periòdiques, a l'estudi i difusió del complex món de l'Arqueologia Mediterrània. Es publiquen volums temàticament homogenis, que incorporen contribucions sobre temes específics. També inclou estudis descriptius i tipològics que permeten entendre millor les diferents èpoques del Mediterrani protohistòric. Es pretén incidir en qüestions de teoria i mètode de l'Arqueologia, de recerca paleoambiental i de qüestions conceptuals, com el colonialisme, l'orígen de l' Estat, la dinàmica social, l' intercanvi i el comerç, entre d'altres.

 

Característiques 

Les principals característiques d'aquesta publicació són el caràcter monogràfic de cada un dels volums, el tractament en profunditat  dels seus temes, i la interdisciplinarietat des seus continguts. L' única pretensió és contribuir a la difusió de nous plantejaments històrico-arqueològics sobre el Mediterrani antic i oferir a tots els i les especialistes en arqueologia i prehistòria una plataforma per exposar, intercanviar i debatre les seves propostes metodològiques innovadores i les pròpies orientacions teòriques.

Aquesta nova revista no pretén ser tan sols la receptora passiva del treballs d'altres autors o autores, sinó que busca promoure el debat interdisciplinari per mitjans de la recensió crítica de tots els llibres i monografies que sobre arqueologia Mediterrània o sobre teoria i mètode arqueològic arribin a la redacció. El propòsit es divulgar l´existència de publicacions de particular interès per la disciplina i atreure l´atenció sobre noves vies i propostes científiques.

La revista Cuadernos de Arqueología Mediterrànea es publica amb una periodicitat anual. Es pot adquirir mitjançant una subscripció omplint i enviant el bolletí adjunt. Aquesta publicació està oberta a contribucions de caràcter científic que abordin temes relacionats amb la protohistória mediterrània i teoria i métode en arqueologia. Els originals han de ser enviats preferentment en format digital i es poden presentar en el següents idiomes: castellà, català, anglès, francès, italià i portuguès.
 
 

Consell de redacció

  Directora:  María Eugenia Aubet
  Secretaria: Laura Trelliso
  Vocals:    
  Raghida Abillamaa   
  Michael Krueger
  Barbara Mura
  Francisco J.Nuñez 
  Núria Rovira
  Apen Ruiz 
  Pau Sureda

 

Correspondència científica

Laboratori d´Arqueologia 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
(Facultat d´Humanitats)
C/ Ramon Trias Fargas 25-27
Despatx 20247-249
E-08005 Barcelona
Tel:(+34) 93 542 26 95
     (+34) 93 542 23 24
Fax: (+34) 93 542 16 20

e-mail: [email protected]
[email protected]

 

Comitè assessor

Ana Margarida Arruda, Lisboa 
Juan Antonio Belmonte, Albacete
Emilio Martín Córdoba, Málaga
Eilat Mazar, Jerusalem 
Arturo Ruiz, Jaén 
Hélène Sader, Beirut 
José Ángel Zamora, Zaragoza
Mercedes Vegas, London

 

Comandes i subscripcions

Pórtico Librerías 
P.O. 503
Apdo. de correos
50080 Zaragoza (ESPAÑA)
C/ Muñoz Seca, 6
50005 Zaragoza (ESPAÑA)
Tel.: (+34) 976 55 70 39
       (+34) 976 35 03 03
Fax  (+34) 976 35 32 26 

e-mail: [email protected]

 

Titols publicats