Grup de Recerca LARQDescripció del grup

El grup de recerca te com a objectiu principal l'anàlisi geo-històrica de la interacció mediambient-societat a la Mediterrània. Es pretén estudiar les repercussions socials i econòmiques de les colonitzacions protohistòriques (fenícia i grega) a l'occident europeu. Mitjançant aquest objectiu s'han realitzat i es realitzen diversos treballs de camp a l'Empordà, Andalusia Mediterrània i al Líban. Tots ells han proporcionat importants dades de tipus paleogeogràfic i paleoecològic que han estat processats i investigats al Laboratori de la UPF.

Reconeixement oficial

Grup de Recerca Consolidat atorgat per la Direcció General de Recerca, Generalitat de Catalunya.

Investigadora Principal

AUBET SEMMLER, M. Eugenia

LabArq 
Informació Tlf 93 542 23 24