Nom Cognoms  Data d'inici  Data de finalització  Institució acadèmica  Àmbit de recerca 
Julia Conesa 01/10/2014 31/08/2015 Casa de Velázquez Història Medieval
Nicolas Berjoan 15/09/2014 01/09/2014 Casa de Velázquez Història Contemporània
Sabattini Elisa 03/09/2014 31/12/2014 Universitat de Sassari Xina Antigua
Gwénaëlle Pascal Evelyne Colez 03/02/2014 16/05/2014 Universitat Jaume I Història Contemporània
Ricardo Robledo Hernández 10/12/2012

30/09/2014

Universidad de Salamanca Història Econòmica
Liborio Eugenio González Cepeda 03/10/2011 11/11/2011 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Història
Mariana Flores Cunha Thompson Flores 13/09/2010 31/12/2010 Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Història
Kynga Dygulska 30/09/2009 30/09/2011 Kyung Hee Història Contemporània
Yoshimi Orii 20/03/2010 20/08/2010 Nihon University Història
 

 

Més informació sobre el programa de recercadors visitants de la UPF