IV Premi a la Recerca en Gènere per a modalitats de TFM i Tesi Doctoral 

Adreçat a estudiants de la UPF i dels seus centres adscrits que presentin un TFM o Tesi doctoral del curs  2023-2024 o 2024-2025, qualificats amb una nota d’Excel·lent.

  • Temàtica: les recerques poden tractar aspectes com la desigualtat entre dones i homes en l’àmbit econòmic, social, polític o familiar; la identitat de gènere; la sexualitat; els rols de gènere; els estereotips; les noves masculinitats; el feminisme; les organitzacions de dones i/o les organitzacions LGBTI; la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat (classe social, raça, orientació sexual, etc.); mainstreaming de gènere; dones i salut; dones i TIC; governança i apoderament de les dones, i violència masclista, entre d’altres. El treball pot tenir un caràcter teòric o empíric i utilitzar tant metodologies quantitatives com qualitatives.
  • Dotació del premi: el premi està dotat de 1.000 € per a TFM i 1.500 € per a tesi.
  • Calendari: es poden presentar treballs fins al 15 de juliol del 2025.
  • Bases del premi
  • Presentació de documentació exclusivament per mitjans electrònics
  • Comissió Avaluadora (pendent)
  • Sol·licitud

e-Repositori

Consulteu a l'e-Repositori dels treballs premiats en edicions anteriors. 

Consulteu els premis atorgats en les edicions anteriors