VII Premi TFG a la Recerca en Gènere

 

Amb l’objectiu de promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis per avançar en la igualtat de gènere, la Unitat d’Igualtat de la UPF ha creat un premi per a recerques, individuals o col·lectives, realitzades en temàtiques centrades en el gènere. El premi està cofinançat per l’Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya (pendent de confirmació)  i per la UPF.

Adreçat a

Estudiants de la UPF i dels seus centres adscrits que presentin un treball de fi de grau el curs 2020-2021 i hagin obtingut una nota superior a 7,5 en primera convocatòria.

Temàtica

Les temàtiques abordades poden tractar aspectes com: la desigualtat entre dones i homes en l’àmbit econòmic, social, polític o familiar, la identitat de gènere, la sexualitat, els rols de gènere, els estereotips, les noves masculinitats, el feminisme, les organitzacions de dones i/o feministes, o la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat (classe social, ètnia, identitat sexual, etc.), mainstreaming de gènere, dones i salut, dones i TICs, governança i apoderament de les dones, i violència masclista entre d’altres.

Dotació de premi: 1.000 €

Calendari: Es poden presentar treballs fins el 15 de juliol del 2021

Bases del premi

Presentació de documentació exclusivament per mitjans electrònics

Convocatòria 

Imprès de sol·licitud (format Word) (format PDF)

Documents a adjuntar a la sol·licitud

  1. TFG anonimitzat i sense cap referència al nom d’autor o autora ni al tutor o tutora.
  2. Resum del TFG de no més de 500 paraules, també anonimitzat
  3. Captura de pantalla de la nota obtinguda

​*Informació sobre la càrrega de fitxers electrònics

Com presentar la sol·licitud

Heu de presentar l’imprès de sol·licitud i els 3 documents al registre general de la UPF mitjançant la instància general electrònica.

IMPORTANT. Cal que empleneu la instància general indicant:

a l'apartat DEMANO: “Sol·licitud al Premi TFG a la Recerca en Gènere” (en minúscules i en català, tal com està escrit)

a Òrgan o Servei a qui adreceu la sol·licitud: “UNITAT D’IGUALTAT” (en majúscules i en català, tal com està escrit)

En els treballs en grup heu d’emplenar tants impresos de sol·licitud com persones i una sola instància.

 

E-repositori

Consulteu l'e-repositori dels treballs premiats en edicions anteriors. 

Consulta els premis atorgats en edicions anteriors:

​