X Premi TFG a la Recerca en Gènere 

Amb l’objectiu de promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis per avançar en la igualtat de gènere, la Unitat d’Igualtat de la UPF ha creat un premi per a recerques, individuals o col·lectives, realitzades en temàtiques centrades en el gènere. El premi està finançat per l’Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya (pendent de confirmació) i per la UPF.

 • Adreçat a: Estudiants de la UPF i dels seus centres adscrits que presentin un treball de fi de grau el curs 2023-2024 i hagin obtingut una nota superior a 7,5 en primera convocatòria.
 • Temàtica: les temàtiques abordades poden tractar aspectes com la desigualtat entre dones i homes en l’àmbit econòmic, social, polític o familiar, la identitat de gènere, la sexualitat, els rols de gènere, els estereotips, les noves masculinitats, el feminisme, les organitzacions de dones i/o feministes, o la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat (classe social, ètnia, identitat sexual, etc.), mainstreaming de gènere, dones i salut, dones i TICs, governança i apoderament de les dones, i violència masclista entre d’altres.
 • Dotació del premi: 1.000 €
 • Calendari: Es poden presentar treballs fins al 15 de juliol del 2024
 • Bases del premi
 • Presentació de documentació exclusivament per mitjans electrònics
 • Comissió Avaluadora
 • Sol·licitudDocuments que cal adjuntar a la sol·licitud:
  • TFG anonimitzat i sense cap referència al nom d’autor o autora ni al tutor o tutora.
  • Resum del TFG de no més de 500 paraules, també anonimitzat
  • Captura de pantalla de la nota obtinguda
  • En cas que es tracti d'un TFG col·lectiu emplenar i adjuntar aquest formulari
 • Informació útil:

Consulta els premis atorgats en edicions anteriors:

Trobareu més informació a l'e-Repositori.