Menció a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària

En el marc de la Distinció Jaume Vicens Vives, la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, s'ha creat la Menció M. Encarna Sanahuja Yll, per a reconèixer la introducció de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària.

La gratificació econòmica serà del mateix import que les distincions Jaume Vicens Vives. L’import s’haurà de destinar a projectes d’innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere. L’any 2019 la dotació fou de 20.000 euros.

Els dos projectes guardonats amb la Menció M. Encarna Sanahuja Yll en la seva primera edició:

  • Mínor en Estudis de Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Per la seva iniciativa innovadora i pionera de configurar una oferta, en l’àmbit interfacultatiu i per a l’alumnat de totes les titulacions, en formació de qualitat en gènere des de diferents disciplines. El guardó distingeix la vocació de transformació social i l’impacte dins els plans d’estudis dels diferents graus de la universitat, el qual ha contribuït a la superació de les resistències a la perspectiva de gènere en la docència i a reforçar l’optativitat dels estudis de gènere, així com a l’increment del nombre d’estudiants de cada grau amb eines i habilitats per desenvolupar treballs de recerca en aquest àmbit.
  • Projecte ‘#AmbPerspectiva: Introducció de la perspectiva de gènere en la docència de grau’, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Es reconeix la seva contribució a una transformació de caràcter global en aquesta universitat, amb la creació de noves assignatures especialitzades en gènere en els graus, del mínor en Estudis de Gènere, d’incorporació de la perspectiva de gènere en el contingut curricular i les metodologies docents emprades, amb l’augment de la proporció d’autores treballades en les assignatures, així com l’impuls a la inclusió d’una competència transversal sobre perspectiva de gènere.

Llegiu aquí la nota de premsa de la concessió dels premis.

Visualització del contingut web