La jornada va ser organitzada per la UPF a proposta de la Comissió de Debats del Claustre per mandat del Claustre universitari

El passat 30 de maig de 2019, a la Sala de Graus Calsamíglia, va organitzar-se la Jornada Sobre Perspectiva de Gènere a la Docència. Durant la Jornada es va fer una primera intervenció introductòria per explicar què és la perspectiva de gènere a la docència i per a què és important. Després es van explicar les mesures dutes a tarme en el marc del sistema universitari català així com en el marc més concret de la UPF. Finalment, les vuit Unitats de Coordinació Acadèmica de la UPF van explicar i compartir les seves experiències.