Vés enrere

Dietas, formas de consumo y movilidad en zonas de contacto

Dietas, formas de consumo y movilidad en zonas de contacto. AEI-PID2019-105659GB-I00/AEI/10.13039/501100011033. (01/06/2020-31/05/2023) DELGADO HERVÁS, ANA (IP PROJECTE)

Dietas, formas de consumo y movilidad en zonas de contacto. AEI-PID2019-105659GB-I00/AEI/10.13039/501100011033. (01/06/2020-31/05/2023) DELGADO HERVÁS, ANA (IP PROJECTE)

Aquest projecte explora les connexions entre mobilitat i pràctiques i cultures alimentàries en espais colonials i zones de contacte del Mediterrani occidental integrant noves eines metodològiques i interpretatives. Ho fa en tres sentits diferents. D'una banda, analitza cossos, cultures materials i tecnologies lligades a l'alimentació a fi de dibuixar les dinàmiques i experiències de migració i de mobilitat que van gestar o van afectar aquests contextos. Per un altre, estudia les dietes i pràctiques alimentàries i explora a través d'elles solidaritats, desigualtats o relacions de poder en contextos nascuts o afectats per la mobilitat i la migració. Finalment, analitza processos de construcció i representació d'ontologies i memòries vinculades amb experiències de migració o de mobilitat en les quals van intervenir de manera activa aliments, pràctiques alimentàries o representacions relacionades amb ells. El projecte abasta un període cronològic que s'estén entre el segle IX i el segle III a. C. i analitza escenaris mediterranis particulars, tots ells afectats de manera intensa per fluxos de migració i mobilitat de, entre altres, gents egees, llevantines o nord-africanes. El focus del projecte se situa sobre el que es denominen zones de contacte (Pratt, 1991), una dimensió espacial que integra centres urbans,
enclavaments empóricos i paisatges rurals en els quals es mouen gents de backgrounds culturals diferents que mantenen estretes relacions de connexió i/o conflicte entre ells. El principal escenari del projecte és l'entorn d'Empúries, però s'exploren així mateix altres zones de contacte mediterrànies en les quals aquest grup de recerca ha treballat de manera intensa en els últims anys, principalment l'àrea andalusa, Sardenya i Sicília. L'objectiu últim de l'anàlisi d'aquests escenaris particulars és generar visions globals capaces d'integrar la diversitat de dinàmiques i les experiències de gents i situacions mediterrànies.
Agencia Estatal de Investigación (AEI) i Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)