Vés enrere

Maria Moreno, Premi Josep Carner de Teoria Literària

Maria Moreno, Premi Josep Carner de Teoria Literària

Atorgat pel Institut d'Estudis Catalans en el marc dels Premis Sant Jordi 2019 a la tesi doctoral El tractament del grotesc a "Primera història d’Esther", dirigida pels professors Enric Gallén i Miquel Maria Gibert.

05.06.2019

Imatge inicial

Maria Moreno i Domènech, professora associada del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i membre de Grup de Recerca en Traducció i Recepció en la Literatura Catalana (TRILCAT), ha obtingut recentment el premi IEC Josep Carner de Teoria Literària, en el marc dels Premis Sant Jordi 2019 de l'Institut d'Estudis Catalans, per la seva tesi: «El tractament del grotesc a Primera història d’Esther», dirigida pels professors Enric Gallén (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge) i Miquel Maria Gibert (Departament d'Humanitats) de la UPF i defensada a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2016.

La tesi determina com, des d'una concepció mimètica autoconscient que interpreta la metaficció a partir d'una ganyota grotesca, Espriu crea una obra en què una farsa titellesca es converteix en una reflexió elegíaca

L'objecte d'aquesta tesi doctoral és dur a terme una aproximació hermenèutica a Primera història d'Esther, de Salvador Espriu, a partir de l'examen del tractament del grotesc de l'obra. Primerament, l'estudi traça un estat de la qüestió sobre les diverses teories del grotesc i a partir d'aquesta perspectiva proposa una definició del terme que s'utilitzarà a l'hora de realitzar l'estudi crític de l'obra. Segonament, s'estudia la naturalesa de la recreació espriuana del Llibre d'Ester i, especialment, el diàleg que Espriu estableix amb la literatura profètica i sapiencial de la Bíblia. En tercer lloc, s'estudien determinats aspectes relacionats amb el tractament literari del lèxic com a fonament del gest grotesc i la seva incidència en la caracterització grotesca del dramatis personae. En quart lloc, s'analitzen els mecanismes paròdics de l'obra tot posant de relleu els elements del teatre popular inserits en aquesta peça teatral tan profundament hermètica com Primera història d'Esther.

Així, a partir de la comparació de l'obra d'Espriu amb una revista musical de 1927, La corte del rey Assuero, es constata com aquest gènere exerceix una influència considerable en la composició d'algunes escenes paròdiques. En conjunt, la tesi vol posar de manifest com el sincretisme espriuà transforma el llibre bíblic en una faula que examina des de les altures el relat original d'Ester.

I, per fer-ho, insereix en l'obra fragments de la gran literatura veterotestamentària per tal que la farsa de putxinel·lis esdevingui el punt de partida d'una reflexió greu. Aquest sincretisme espriuà deriva també cap a un cert hibridisme genèric que provoca que alguns fragments més propers a la lírica o a les formes assagístiques s'insereixin en l'entramat teatral. En definitiva, la tesi determina com, des d'una concepció mimètica autoconscient que interpreta la metaficció a partir d'una ganyota grotesca, Espriu crea una obra en què una farsa titellesca es converteix en una reflexió elegíaca.

Els Premis Sant Jordi distingeixen obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. Els premis de l’edició de 2019 corresponents al LXXXVIII Cartell de premis i borses d’estudi, van ser lliurats el passat 30 d'abril, en el decurs d'un acte presidit per Joandomènec Ros, president de l'IEC, i  Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

Maria Moreno, és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2010) per la Universitat de Barcelona. Va cursar el Màster Oficial Interunivesitari d’Estudis Teatrals (2011) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorada en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals (2016) amb la tesi “El tractament del grotesc a Primera història d’Esther”, dirigida per Enric Gallén (UPF) i Miquel M. Gibert (UPF), i tutoritzada per Francesc Foguet (UAB).

Treball de referència:

Maria Moreno i Domènech (2016), El Tractament del grotesc a Primera història d'Esther, directors de la tesi: Dr. Enric Gallén Miret, Dr. Miquel M. Gibert i Pujol ; tutor de la tesi: Dr. Francesc Foguet i Boreu, Universitat Autònoma de Barcelona, pàgs. 466. https://hdl.handle.net/10803/400569 .

 
 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit