Calendari electoral


En data 4 de maig del 2023 es convoquen eleccions per elegir representants dels estudiants a la junta de la Facultat d'Humanitats. Les eleccions es subjectaran al calendari següent:

 • Convocatòria, publicació i difusió del cens: 4 de maig del 2023
 • Últim dia de reclamació al cens: 9 de maig del 2023
 • Publicació del cens definitiu: 10 de maig del 2023
 • Últim dia presentació de candidatures: 15 de maig del 2023
 • Proclamació provisional de candidatures: 16 de maig del 2023 
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 19 de maig del 2023
 • Proclamació definitiva de candidatures: 22 de maig del 2023
 • Campanya electoral: del 22 al 29 de maig del 2023
 • Votacions: 30 de maig del 2023 
 • Proclamació provisional de candidats electes: 30 de maig del 2023
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 2 de juny del 2023
 • Proclamació definitiva de candidats electes: 6 de juny del 2023

23/05/2023 Proclamació definitiva de candidats/es electes

16/05/2023 Proclamació provisional de candidats/es

04/05/2023 Resolució de la convocatòria

Registre de candidatura

 

Les candidatures es presentaran davant del Registre General de la UPF (edifici Mercè) presencialment segons els horaris que s'indiquen. També podeu fer arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, juntament amb la butlleta de candidatura signada electrònicament.