Normativa d'accés a la Universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional

Informació sobre l'accés per als més grans de 25, 40 i 45 anys

 

Nomenament Comissió Valoració 

Data o lloc de l'entrevista: Dimecres 22 de juny per meet ( els candidats han rebut enllaç per correu electrònic) 

Resolució. Els candidats amb resultat d'Apte, han de formalitzar preinscripció universitària en els terminis establerts a través del portal Accesnet.