Què és?

LinkedIn és una xarxa social orientada als professionals i als negocis, amb més de 260 milions d'usuaris actius i milers d'empreses i institucions.

El principal propòsit d'aquesta xarxa és posar en contacte professionals qualificats i i establir-hi col·laboracions. A part de possibilitar el contacte i el treball en xarxa, permet, entre altres aplicacions, crear grups d'interès al voltant d'iniciatives o projectes concrets, fer o respondre preguntes, o publicar o buscar llocs de treball.

Compte institucional a Linkedin

La UPF disposa d'un compte institucional a Linkedin que els grups actius de la UPF utilitzen com un canal més de difusió de notícies, activitats i serveis. Els destinataris varien segons el grup del qual formin part (per cercar feina, cercar grups d'interès, crear debats a la xarxa, etc.).

El nom del compte és: http://www.linkedin.com/company/universitat-pompeu-fabra/, i l'administra la UCPI.

Per sol·licitar la difusió d'informació a través de la pàgina institucional de la UPF a Linkedin cal enviar un missatge a l'adreça de correu electrònic [email protected]

Grups institucionals actius

A més del compte institucional a Linkedin de la UPF, existeixen grups actius a la xarxa per diferents finalitats:

UPF Alumni

Des d'UPF Alumni s'utilitza la xarxa social Linkedin per:

  • Generar negocis i oportunitats (pengen ofertes de treball, encara que han de ser PREMIUM i entrar a Campus Treball per poder optar a la candidatura)
  • Que els graduats de la UPF puguin trobar i ser trobats per professionals del seus sectors.
  • Puguin recomanar i ser recomanats pels contactes del grup UPF Alumni
  • Vendre productes (UPF Shop)
  • Fer difusió d'un esdeveniment (anunciem cursos sobre carreres professionals)
  • Nous coneixements a través de debats (anunciem notícies que estiguen relacionades amb el món de l'empresa i l'emprenedoria).

UPF Emprèn

Des del grup UPF Emprèn es fa difusió de continguts i activitats relacionades amb l'àmbit de l'emprenedoria: jornades, conferències, fòrums, cursos, convocatòries de premis, etc. adreçades a la comunitat universitària de la UPF i, especialment, a tothom de la xarxa qui estigui interessat.