Grup d'Estudis de Prosòdia i Gestualitat (GrEPG)

Grup d'Estudis de Prosòdia i Gestualitat (GrEPG)

 

El Grup d'Estudis de Prosòdia i Gestualitat (GrEPG) forma part de la Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. El GrEPG porta a terme la major part de les seves activitats en dos campus universitaris: el Campus de la Comunicació-Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La recerca del GrEPG té l'objectiu principal de comprendre el paper de la prosòdia i dels gestos en la comunicació humana, en la comprensió i en el processament del llenguatge. La recerca del grup té tres fils: (a) investigar empíricament com els humans processen els patrons prosòdics i gestuals en combinació amb la parla; (b) incorporar aquest coneixement en models semàntics que modelin les àrees d’interfície amb altres components del llenguatge; i (c) investigar els beneficis cognitius i de desenvolupament de la prosòdia i el gest en el procés d’adquisició de llengües. El GrEPG utilitza un mètode interdisciplinari (lingüístic i psicològic) i cobina mètodes com l’anàlisi lingüística, prosòdica i gestual, mètodes comparatius (adquisició, tipologia lingüística) i mètodes experimentals com el seguiment de la mirada (eye-tracking) i tècniques d’anàlisi neuronal en col·laboració amb d’altres grups

Podeu obtenir més informació sobre les àrees de recerca i projectes finançats del GrEPG consultant la pàgina de recerca. Consulteu la pàgina d'activitats per conèixer els seminaris i altres esdeveniments del GrEPG.

Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 (+34) 93 542 2311

[email protected]

Segueix-nos:

 

Notícies