Coordinadora

PILAR PRIETO

PRIETO, PILAR
Professora d'Investigació ICREA-Universitat Pompeu Fabra
Investigació: prosòdia i estudis del gest, adquisició de primeres i segones llengues, entrenament linguistic multimodal

Equip investigador

LOURDES AGUILAR

AGUILAR, LOURDES
Autonomous University of Barcelona
Investigació: Prosòdia i pragmàtica

CELIA GORBA

GORBA, CELIA
Investigadora postdoctoral, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra
Investigació: adquisició de la fonètica de les segones llengües, entrenament fonètic

INGRID VILÀ-GIMENEZ

VILÀ-GIMENEZ, INGRID
Investigadora postdoctoral, Universitat de Girona i Universitat Pompeu Fabra
Investigació: adquisició de les primeres llengües, entrenament linguístic multimodal per a infants

Investigadors predoctorals

SARA COEGO

COEGO, SARA
Investigadora predoctoral, Universitat Pompeu Fabra
Investigació: adquisició de la prosòdia, els gestos i la pragmàtica de les primeres llengües, prominència prosòdica i gestual, estructura de la informació

JOEL ESPEJO ALVAREZ

ESPEJO ALVAREZ, JOEL
Investigador predoctoral, Universitat Pompeu Fabra
Investigació: adquisició de primeres llengues, entrenament narratiu multimodal

JÚLIA FLORIT-PONS

FLORIT-PONS, JÚLIA
Investigadora predoctoral, Universitat Pompeu Fabra
Investigació: adquisició de la pragmàtica i els gestos de les primeres llengües, entrenament narratiu multimodal per a infants amb desenvolupament típic i atípic

PAULA G. SÁNCHEZ-RAMÓN

SÁNCHEZ-RAMÓN, PAULA G.
Investigadora predoctoral, Universitat Pompeu Fabra i Goethe-Universität
Investigació: prominència prosòdica i gestual, sincronització gest-parla, estructura de la informació

TING YAO

YAO, TING
Investigador predoctoral, Universitat Pompeu Fabra
Investigació: adquisició de les segones llengües, entrenament narratiu multimodal per a aprenents de segones llengües

Alumni