Vés enrere Treball Precari i Drets Socials

Treball Precari i Drets Socials

Treball Precari i Drets Socials
2011-2012 - Ref: VT/2010/084

"Study on Precarious Work and Social Rights" és un projecte finançat per la Comissió Europea (DG Ocupació, Afers Socials i Inclusió) i liderat pel Working Lives Research Institute (London Metropolitan University), desenvolupat de 2011 a 2012, amb la participació d'experts jurídics i en relacions laborals de 12 paísos de la UE (veure les conclusions del projecte en format pdf).

IP i investigadors:  

IP: Sonia McKay, Steve Jefferys, Anna Paraksevopoulou, Janoj Keles 

 

Membres del greDTiSS que hi participen: 

Julia López (Comitè científic d'experts legals - Experta per Espanya); Alexandre de le Court, Sergio Canalda i Eusebi Colàs-Neila 

Financiat per: European Commission - Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG (VT/2010/084)