Amb un professorat que té el major índex d'internacionalització a Espanya i un dels més alts d'Europa, la UPF acull cada any un alt nombre d'estudiants internacionals. En els programes de màster, aquests representen ja el 36% i en el doctorat constitueixen el 52%, atrets per la possibilitat d'estudiar i fer recerca amb investigadors de renom internacional.

Els vincles i projectes internacionals amb les millors universitats del món constitueixen un dels actius més importants de la Universitat Pompeu Fabra, per això volem impulsar encara més la internacionalització dels nostres estudiants i la participació en grans projectes amb altres institucions nacionals i internacionals.