Combatim l'esclerosi múltiple

Estudi del genoma del virus d'Epstein-Barr (EBV)

Sobre nosaltres Fer una DONACIÓ

L'esclerosi múltiple (EM) és una malaltia neurodegenerativa que afecta més de dos milions i mig de persones al món (gairebé 50000 dels quals a Espanya), arribant a classificar-se entre els joves com la segona causa de discapacitat.

Virus d'Epstein-Barr (EBV)

Encara que hi hagin factors genètics i ambientals que expliquin l'aparició i el desenvolupament d'aquesta malaltia, la causa real i, per tant, la possibilitat de combatre-la, encara no ha estat trobada.

Dècades d'estudis científics apunten a una relació de causalitat entre les infeccions per microorganismes, específicament el Virus d'Epstein-Barr (EBV), i la presència de la patologia. L'EBV és un virus que infecta gairebé tota la població mundial, encara que en la gran majoria dels casos aquesta infecció no implica símptomes.

Per què aleshores en algunes persones aquesta infecció podria estar causant EM i en altres no?

La resposta podria amagar-se al genoma del virus, o més aviat en les diferències entre els genomes de virus procedents de persones sanes i de pacients d'EM. El nostre projecte té com a objectiu buscar aquestes diferències i intentar entendre la seva implicació en el desenvolupament de la malaltia.


Objectiu del projecte

Volem trobar les diferències recurrents entre genomes d'EBV procedents de controls sans i procedents de pacients d'esclerosi múltiple.

Les diferències que trobem entre genomes de virus provinents de persones sanes i de pacients d'esclerosi múltiple ens permetran definir quines funcions de virus estan connectades a la patologia, i ens ajudaran a entendre el seu mecanisme de connexió. Així, aprofundirem en la comprensió de les causes que porten a l'aparició i el desenvolupament de l'esclerosi múltiple. Aquest coneixement de la patologia obrirà la porta a futures investigacions orientades a millorar el pronòstic i la simptomatologia de la malaltia.

 

Descripció tècnica

En col·laboració amb 8 hospitals espanyols recollirem mostres biològiques d'un mínim de 200 pacients d'esclerosi múltiple i altres 200 de persones sanes.

A partir d'aquestes mostres extraurem el genoma del virus d'Epstein-Barr per seqüenciar-lo (o llegir-lo) i buscar diferències recurrents entre els dos grups. La presència de diferències (mutacions) en la majoria dels genomes de virus de pacients, comparats als de persones sanes ens indicarà quins gens específics estan relacionats amb la malaltia. Coneixent aquests gens podem arribar a entendre quines interaccions de virus amb el pacient podrien influenciar el desenvolupament de la malaltia.

Aquest estudi forma part d'una línia d'investigació innovadora en el camp de l'esclerosi múltiple, la qual cosa fa difícil preveure resultats. No obstant això nombrosos estudis previs relacionats, indiquen que en els resultats d'una comparació com aquesta podria amagar part de la resposta a la pregunta Per què apareix l'esclerosi múltiple?.

 

Beneficiaris del projecte

Aquest projecte, que tindrà una durada d'un any aproximadament, podria ajudar de forma directa a molts grups de recerca implicats en la comprensió dels mecanismes de desenvolupament de l'EM, i en el disseny de mètodes de detecció i prevenció.
I, el que és molt més important, als pacients i futurs pacients d'esclerosi múltiple.

 

Col·labora amb una donació, i ajuda'ns a combatre l'esclerosi múltiple!