Vés enrere El nou mínor en Creació i Pràctica Cultural, una aposta per la transversalitat

El nou mínor en Creació i Pràctica Cultural, una aposta per la transversalitat

El programa educatiu constarà de dos blocs, un teòric i un pràctic, en el qual l’estudiant haurà de participar en una de les activitats de la comunitat universitària, com l’Aula de Teatre, el Cor o el Diari de Barcelona

27.01.2022

Imatge inicial

La UPF estrena aquest curs el nou mínor en Creació i Pràctica Cultural. Organitzat des de la UCA de Comunicació, el programa permet conèixer, entendre i aplicar diverses perspectives en l’àmbit de la investigació, alhora que ajuda a l’estudiant a assolir unes bases culturals que afavoreixen la interrelació de coneixements tot aportant una perspectiva analítica, crítica i personal.

Tal com expressa Manel Jímenez, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, “una de les principals característiques d’aquest nou mínor és la seva interdisciplinarietat, no és d’un àmbit concret”. I afegeix que “la nostra tendència amb els mínors, de fet, ja és precisament aquesta. Que cada vegada hi hagi més propostes, que siguin transversals, i que d’alguna manera no s’ocupin d’un àmbit molt concret sinó que puguin singularitzar el currículum dels estudiants o que serveixin com a complement o contrast a la disciplina que estan fent”.

Jimenez afegeix que aquest nou programa educatiu “cobreix una necessitat, sobretot de reconeixement i de dinamització de les activitats”. “Ja hi ha la possibilitat de cursar totes aquestes activitats de manera autònoma, però amb el mínor el que estem fent és posar un segell i, per tant, una visibilització i un reconeixement”, assegura. D’aquesta manera, “si algú fa un itinerari relacionat amb la cultura, el que pot és destacar-lo en el seu currículum, i singularitzar-lo”.

Manel Jímenez: “Ja hi ha la possibilitat de cursar totes aquestes activitats de manera autònoma, però amb el mínor el que estem fent és posar un segell i, per tant, una visibilització i un reconeixement”

Per tant, aquest nou mínor té per objectiu oferir una formació transversal en competències associades al món de la cultura perquè l’estudiant sigui capaç de crear, dissenyar, produir i gestionar projectes culturals amb correcció i eficàcia en l’àmbit acadèmic i professional. Aquest objectiu general es pot assolir amb el conjunt d’activitats formatives que formen el mínor on es treballa des de diversos àmbits de la creació i la cultura.

El mínor en Creació i Pràctica Cultural està dirigit a tots els estudiants de centres integrats de la UPF i als membres del programa Alumni. Els estudiants es podran matricular al mínor a partir de l’automodificació de matrícula del mes de març, que es podrà fer els dies 9 i 10. Per obtenir el títol, s’hauran de cursar 18 crèdits ECTS.

Un bloc teòric i un bloc pràctic i participatiu

El mínor constarà de dos blocs, i en el total, l’estudiant haurà d’haver cursat com a mínim una activitat formativa de cada un dels blocs per obtenir el títol. El primer, constarà d’un conjunt d’assignatures teòriques que ja es duen a terme a altres graus. Els estudiants podran dur a terme assignatures dels graus en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Humanitats o Publicitat i Relacions Públiques, relacionades amb la gestió cultural. Mitjançant assignatures com Economia de les Indústries Culturals, Música i Publicitat, Direcció d’Art i Disseny de Producció, o Darreres Tendències Artístiques, l’estudiant podrà assolir un major enteniment de l’evolució global de tendències culturals i una àmplia base per a la creativitat personal i el desenvolupament de projectes propis.

Els estudiants podran dur a terme assignatures dels graus en Comunicació Audiovisual, Periodisme, Humanitats o Publicitat i Relacions Públiques, relacionades amb la gestió cultural.

El segon bloc representa un dels aspectes diferenciadors d’aquest mínor, i és que per a superar-lo, l’estudiant haurà de formar part, com a mínim, d’una de les activitats que es desenvolupen als campus de la Universitat. L’estudiant tindrà la possibilitat de desenvolupar la part pràctica d’aquest mínor a l’Aula de Teatre, el Cor, l’Orquesta de Cambra, la Revista Àgora, o a l’apartat de cultura del Diari de Barcelona. Gemma Garcia, cap del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), qui gestiona algunes d’aquestes activitats, explica que aquesta relació entre les activitats que gestiona el SACU i el mínor “es vehicula molt fàcil, d’una manera molt fluïda”. “Nosaltres gestionem unes activitats que potencien una sèrie d’habilitats i competències, que tenen a veure amb l’evidència i l’experiència, en aquest cas dins l’àmbit cultural”, afegeix. I matisa que “les activitats que oferim són les que ja tenim programades des de fa molt temps a l’àmbit cultural del SACU, però en un futur està previst que s’incloguin activitats d’entitats culturals amb les quals tenim conveni”.

Els mínors, un programa educatiu en creixement

Tal com explica Mar Gil, responsable de la Secció de grau del Servei de Gestió Acadèmica, un mínor és “una formació complementària a una oficial, que dota als estudiants de coneixements i competències transversals diferents de les quals adquireixen amb la seva titulació oficial”. “Encara és un projecte relativament nou, els estudiants al principi ens preguntaven que era això dels mínors, i ara ens pregunten què han de fer per a fer-ne un”, assegura. Afegeix que “l’evolució també l’hem notat quan un estudiant ve a buscar el certificat de mínor perquè el necessita per una feina, t’adones que els mínors han deixat de ser un producte dins de la universitat i ja hi ha graduats que utilitzen el seu mínor per aconseguir una feina i aporten això al mercat laboral”.

Manel Jímenez: “Una de les característiques d’EDvolució és la possibilitat de singularitzar l’aprenentatge per part dels estudiants. Amb els mínors oferim la possibilitat de distingir el currículum de cadascú”

Precisament, Jimenez destaca que els programes de mínors entronquen perfectament amb els objectius que persegueix el projecte d’innovació educativa EDvolució: “una de les característiques d’EDvolució és la possibilitat de singularitzar l’aprenentatge per part dels estudiants. Amb els mínors oferim la possibilitat de distingir el currículum de cadascú, de la resta de companyes i companys. En la mesura que augmentin els mínors, hi haurà també més possibilitat de donar versatilitat a aquesta distinció”.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació