Laboratoris (campus del Mar)

Descripció

Els laboratoris de Dr. Aiguader permeten realitzar pràctiques químiques i biològiques. Disposen de l'equipament científic necessari per treballar amb productes tòxics i/o volàtils i productes de determinat risc biològic, sense perill de contaminació, tant per al producte com per a la persona.

El laboratori de microscòpia permet la realització de pràctiques d'observació al microscopi. Està dotat de microscopis òptics, alguns de doble observació, i una col·lecció de preparats histològics i de microscòpia.

Total d'aules

6 (5 laboratoris i 1 aula de microscòpia).

Capacitat

  • 1 laboratori de 20 places
  • 4 laboratoris de 32 places, 1 divisible en 2 laboratoris de 16 places
  • 1 aula de microscòpia de 32 places

Equipament

Tots els laboratoris estan equipats amb pissarra, ordinador, projector i pantalla de projecció portàtil.

Campus del Mar - Spherical Image - RICOH THETA

Edifici Dr. Aiguader (campus del Mar)
Dr. Aiguader, 80
08003 Barcelona

Més informació

Marta Torras
[email protected] 
Tel.: 93 316 09 10