Cens electoral i presentació de candidatures

 1. 02octubre
  2023

  10octubre
  2023
  Cens electoral i presentació de candidatures
 2. 11octubre
  2023

  24octubre
  2023
  Proclamació de candidatures i actes d'informació electoral
 3. 25octubre
  2023

  30octubre
  2023
  Votació electrònica
 4. 31octubre
  2023

  09novembre
  2023
  Escrutini i publicació de resultats

Dates

 • 2 d'octubre del 2023: inici del període de presentació de candidatures
 • 10 d'octubre del 2023 a les 23:59 h: final del període de presentació de candidatures

 

Els estudiants que vulguin ser delegats han de presentar la seva candidatura.

Les candidatures són unipersonals i no se celebraran votacions en aquells casos que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. Els candidats presentats seran proclamats candidats electes.

Com puc presentar la meva candidatura

La candidatura s'ha de presentar al Registre General de la Universitat:

      Descarrega el manual de presentació de candidatures clicant a la icona.

 

 

Al·legacions a candidatures

La Junta Electoral del centre corresponent examinarà les candidatures i farà pública la proclamació provisional de candidats l'11 d'octubre. Des del 12 al 16 d'octubre, els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral de Centre, que resoldrà els recursos i procedirà a la proclamació definitiva el 17 d'octubre.

 

Absència de candidats

Si no es presenten candidatures, la tasca de delegat o delegada serà desenvolupada en funcions pel delegat o delegada del curs anterior. Si no és el cas, quedarà vacant.

 

 


Pots adreçar-te al SACU ([email protected] | CAU)