Nearpod

Nearpod és una eina educativa que genera experiències d’aprenentatge col·laboratives i interactives en línia. A través de les anomenades “lliçons”, els professors poden crear i compartir presentacions, activitats, preguntes o enquestes; projectar-les a classe i avaluar els estudiants a temps real.

 

 

Activitats formatives:
  • Classes teòriques, Seminaris/tallers, Classes pràctiques,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge cooperatiu, Gamificació, Flipped classroom,
Sistemes d'avaluació:
  • Examen
  • Autoavaluació