Autogravació (Kaltura Capture)

Permet gravar en vídeo totes les accions realitzades a la pantalla de l'ordinador amb la possibilitat d'incorporar veu (micro) i imatge (webcam). Per exemple, una presentació PowerPoint, una explicació d'ús d'un programa informàtic, un videotutorial, etc. Un cop realitzat, el vídeo es pot pujar a l'espai personal de l'Aula Global per ser incrustat dins una assignatura o compartir-ne el visionat.

Bones pràctiques i experiències

Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge cooperatiu, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • e-Portafoli
  • Exposición oral