El procés de matrícula és comú per a tots els graus de la UPF i es descriu a la web de matrícula:

Informació específica de matrícula de la Facultat d'Economia i Empresa

Atenció: A partir del dia 24 de juliol podreu consultar la vostra citació