Vés enrere Tres titulacions de la UPF, considerades les millors de l’estat espanyol

Tres titulacions de la UPF, considerades les millors de l’estat espanyol

Es tracta dels graus en Ciències Polítiques i de l’Administració, en Economia i en Relacions Laborals, segons el rànquing “50 carreras” del diari El Mundo. Set titulacions més se situen entre les cinc millors del seu àmbit. D’altra banda, al rànquing de la Fundación CyD se situa com la quarta universitat amb un rendiment més elevat.

13.05.2021

Imatge inicial

La UPF posiciona de nou moltes de les seves titulacions entre les millors de l’estat en la nova edició del rànquing "50 carreras" del diari El Mundo. Aquesta classificació, que avalua totes les universitats públiques i privades, recull les 50 titulacions més demanades pels estudiants el passat mes de juliol i les cinc millors universitats on cursar-les.

El rànquing avalua un total de catorze graus dels 27 que imparteix la UPF, dels quals tres obtenen la primera posición (graus en Ciències Polítiques i de l’Administració, Economia i Relacions Laborals), un el segon lloc (grau en Ciències Empresarials-Management), tres la quarta posición (graus en Comunicació Audiovisual, Dret i Publicitat i Relacions Públiques) i tres el cinquè lloc (graus en Administració i Direcció d’Empreses, doble grau en Dret + ADE i Periodisme).

Amb aquests resultats globals, la UPF consolida la bona línia de les edicions anteriors del rànquing i es manté estable en les posicions capdavanteres.

Criteris de selecció del rànquing d'El Mundo

L'informe d'El Mundo presenta les dades de les millors 45 universitats espanyoles, sent les públiques les que dominen la taula. S'han considerat 25 criteris valoratius, repartits en tres grans apartats. El primer és un qüestionari a professors de tot Espanya (amb una ponderació del 40%); el segon apartat recull les dades de la pròpia universitat -demanda universitària, recursos humans, recursos físics, pla d'estudis, resultats i informació de context- (que suposen el 50% de la valoració final). I el tercer a apartat, que representa un 10%, té en compte información externa provinent de rànquings internacionals o informes de l’ANECA.

La recerca, punta de llança de la Universitat al rànquing de la Fundación CyD

La UPF està considerada com la quarta universitat de l’Estat amb un rendiment global més elevat, segons el Rànquing CyD 2021, fet per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), i se situa en posicions preeminents en la dimensió de la Recerca.

El rànquing, que arriba a la vuitena edició, ha analitzat 77 universitats d’Espanya -1 més que l’any anterior. La llista contempla un total de 37 indicadors (classificats en funció de tres nivells de rendiment: alt, intermedi i reduït), que es reparteixen en cinc dimensions: Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

La UPF obté un rendiment alt en 25 indicadors, igualant els resultats obtinguts respecte l’edició anterior. Això situa la Universitat en quarta posició global. Entre les cinc dimensions del rànquing la Universitat despunta especialment en Recerca, on se situa en tercera posició.

Una eina interactiva i que s’adapta als diferents públics

El rànquing de la Fundación CyD, que utilitza la filosofia de l'U-Multirank de la Comissió Europea, fet a partir d'indicadors relatius, vol ser una eina interactiva i comparativa en què sigui l'usuari qui busqui i seleccioni les universitats en base a categories que ell consideri importants.

Està pensat per aportar informació i criteris de decisió tant a futurs estudiants, responsables universitaris, docents, investigadors, administracions públiques, empreses i altres agents socials que vulguin establir vincles amb una universitat.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació