Vés enrere Quins usos fan els adolescents del YouTube?

Quins usos fan els adolescents del YouTube?

Un article publicat a la revista Information, Communication & Society per Fernanda Pires i  Carlos A. Scolari, membres del grup de recerca MEDIUM, amb Maria-Jose Masanet, investigadora de la Universitat de Barcelona, analitza els usos i practiques que els adolescents fan de YouTube i les metàfores que sorgeixen al posar en discurs aquests usos. La recerca s’emmarca en el projecte H2020 Transmedia Literacy, que explora les competències transmèdia i les estratègies informals d’aprenentatge dels adolescents.

22.10.2019

Imatge inicial

“Què fan els adolescents amb YouTube? Pràctiques, usos i metàfores de la plataforma”, és el títol d’un article publicat a la revista Information, Communication & Society per Fernanda Pires, Maria-José Masanet i Carlos A. Scolari, membres del grup de recerca MEDIUM del Departament de Comunicació de la UPF i del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la UB. L’article s’emmarca dintre de Transmedia Literacy, un projecte de recerca H2020 liderat per Carlos A. Scolari, en què han participat 50 investigadors de vuit països entre l’any 2015 i el 2018.

Transmedia Literacy busca respondre a dos preguntes: què fan els adolescents amb els mitjans i com ho han après. Per fer-ho, s’ha creat un mapa de competències transmèdia i d’estratègies d’aprenentatge informals i a posteriori s’ha dissenyat el ‘Teacher’s Kit, una sèrie d’activitats didàctiques per aprofitar aquests coneixements. Han participat 1.633 nois i noies de 8 països: Austràlia, Colòmbia, Uruguai, Espanya, Finlàndia, Itàlia, Portugal i Regne Unit, dels quals s’han obtingut dades des d’un enfocament multi-mètode, emprant qüestionaris, tallers participatius, entrevistes, diaris mediàtics i observació de comunitats en línia. En un article recent el projecte ha explorat particularment què fan els adolescents amb YouTube, la plataforma audiovisual en línia més popular entre els adolescents.

Usos de YouTube en relació a la vida social dels joves

Entre els seus usuaris, la recerca ha detectat cinc possibles usos de YouTube: radiofònic (escoltar música i buscar, descarregar o arxivar música), televisiu (veure vídeos i notícies, seguir YouTubers i celebrities, etc.), social (compartir continguts, fer comentaris, obtenir reconeixement social, co-visionat i co-creació) productiu (crear i gestionar el contingut propi) i educatiu (obtenir informació i tutorials, aprendre imitant, etc.).

A més, els investigadors han constatat que els usos que els adolescents fan de la plataforma varien en base a les seves rutines quotidianes i a la manera en què integren les lògiques de YouTube en les diverses dimensions de la seva vida social, per exemple, com a mitjà de comunicació o com a plataforma per adquirir coneixements i habilitats.

Metàfores que apliquen en els seus discursos sobre la plataforma

Per completar l’estudi dels usos i pràctiques que els adolescents fan de YouTube, l’article també analitza les metàfores sobre YouTube que els joves apliquen en els seus discursos sobre la plataforma. Els adolescents descriuen YouTube com un mitjà d’acompanyament, de difusió, connexió, participació, educació, etc. Malgrat el potencial cívic dels mitjans socials i els nombrosos estudis centrats en la cultura participativa, els investigadors no han detectat que YouTube tingui un ús cívic, tot i que no descarten aquesta possibilitat.

“Des d’aquest enfocament cognitiu, les metàfores sobre l’ús de YouTube no són només una forma d’enriquir el llenguatge, sinó una poderosa eina per comprendre i reflexionar sobre nous fenòmens emergents entre els joves”, asseguren els autors. Estudiar les pràctiques col·laboratives i els usos transmèdia dels adolescents en una plataforma com YouTube ofereix un univers de possibilitats per comprendre aquests fenòmens socials.

Les metàfores identificades reflecteixen mutacions en curs pel que fa als usos i pràctiques dels adolescents, reforçant la idea que YouTube, com qualsevol altra tecnologia, pot tenir diferents significats i interpretacions per a diversos grups.

Youtube, una plataforma mutant

 “És a dir, quan un adolescent busca continguts, YouTube es descriu com a motor de cerca, però en funció d’allò que faci l’adolescent amb aquests continguts es pot veure com a eina lúdica, educativa, participativa, etc.”, indiquen els investigadors. Per tant, de l’estudi es desprenen una llarga llista de metàfores, la qual cosa indica que YouTube és una plataforma mutant que es mou per diferents fases i concepcions.

"YouTube és una tecnologia polifònica que pot generar diferents interpretacions en el pla sincrònic (és a dir, entre diferents grups socials) però també, en el pla diacrònic (és a dir, en diferents moments de la seva evolució)"

Aquesta investigació podria ampliar-se en diferents direccions. Els autors indiquen que seria interessant analitzar les pràctiques i usos que fan de YouTube altres grups socials i comparar-los amb les dels adolescents. YouTube és una tecnologia polifònica que pot generar diferents interpretacions en el pla sincrònic (és a dir, entre diferents grups socials) però també, en el pla diacrònic (és a dir, en diferents moments de la seva evolució).

Finalment, i a la llum dels resultats, els autors destaquen que és important explorar per què molts estudis se centren només en els possibles riscos de l'ús de les xarxes socials i en canvi ignoren els possibles beneficis que poden tenir per als adolescents, generant d’aquesta manera una ansietat social.

Article de referència:

Fernanda Pires, Maria-Jose Masanet & Carlos A. Scolari (2019), “What are teens doing with YouTube? Practices, uses and metaphors of the most popular audio-visual platform”, Information, Communication & Society , 7 d’octubre. https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1672766

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Carlos A. Scolari

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació