Vés enrere Prop del 30% dels graduats de la UPF troba feina a través dels serveis d’inserció laboral de la pròpia universitat

Prop del 30% dels graduats de la UPF troba feina a través dels serveis d’inserció laboral de la pròpia universitat

Aquesta és una de les principals dades que revela la 6a. edició de l’estudi d’inserció laboral dels titulats i titulades de les universitats catalanes, elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i que millora en més de tres punts el resultat de l’edició anterior. 

25.07.2017

 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va presentar fa dues setmanes la 6a. edició de l’estudi d’inserció laboral de les universitats catalanes, elaborat amb la col·laboració dels consells socials de les universitats i que mostra els resultats obtinguts per als graduats universitaris del curs 2012-2013.

L’informe indica que la UPF destaca com a una universitat que facilita la inserció laboral, donat que el 29,2% dels seus graduats el curs 2012-2013 han manifestat que van trobar feina gràcies a les pròpies eines de la Universitat, a través de practiques acadèmiques externes o serveis com la borsa de treball. Aquesta dada representa estar més de dotze punts per sobre de la mitjana del sistema universitari català.

D’altra banda, l’estudi també mostra que la velocitat d’inserció dels graduats de la UPF augmenta en relació a l’edició anterior, que es va donar a conèixer el 2014 i que feia referència als graduats del curs 2009-2010. El 78% aconsegueix la primera feina abans dels tres mesos d’haver acabat els estudis, sis punts més que el 2014, i el 90% al cap de l’any.

La taxa d’ocupació també augmenta en 7 punts en relació al 2014 i se situa en el 90%. Per contra, la taxa d’atur és del 4% i la dels inactius (persones que ni treballen ni busquen feina), del 6%. Pel que fa al tipus de contracte, el 56% dels graduats de la UPF té un contracte indefinit i el 85% treballen a temps complet, sis i set punts més que la mitjana del sistema universitari català, respectivament.

Finalment, en relació a les funcions que exerceixen els graduats de la UPF, el 86% treballa en funcions universitàries, onze punts més que el 2014 i per sobre de la mitjana del sistema en 6 punts.

9 de cada 10 repetirien a la UPF

L’informe també analitza la formació rebuda i la satisfacció amb la institució on s’ha cursat la carrera. El 91% dels graduats afirma que repetiria la seva experiència a la Universitat Pompeu Fabra, mentre que prop del 70% repetirien la carrera que van cursar en el seu moment.

Els aspectes més ben valorats en relació a la formació rebuda són el treball en equip, la formació teòria, l’expressió escrita i el pensament crític.

La primera enquesta als estudis desplegats en el marc de l’EEES

Entre els mesos de gener i març del 2017 AQU Catalunya va fer una enquesta als graduats de fa tres anys de grau, màster i doctorat de les universitats catalanes per tal de conèixer la seva situació laboral i la seva valoració de la formació universitària rebuda. Aquesta és una enquesta que es fa cada tres anys, i la d’enguany és la sisena edició.

És la primera vegada que es fa l’enquesta als graduats en graus, ja que fins ara les enquestes s’havien fet als graduats en llicenciatures, diplomatures, enginyeries i arquitectura. En total, s’ha preguntat a 27.715 persones, un 48,1% de la població de referència. En el cas de la UPF, es van entrevistar 847 graduats d’un total de 1.821, el 46,5%.

Vídeo de la 10a. edició (2015) de la UPFeina, la Fira d'Ocupació de la Universitat

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact