Vés enrere

A un de cada quatre estudiants de la UPF que fan pràctiques se li ofereix contracte de treball

A un de cada quatre estudiants de la UPF que fan pràctiques se li ofereix contracte de treball

La UPF ha incrementat en més d’un 60% el nombre d’estudiants en pràctiques en empreses i institucions durant els darrers set anys. El 23% dels estudiants de grau i el 40% dels estudiants de màster van fer una estada de pràctiques durant el curs 2018-2019.

 

27.01.2020

Imatge inicial

En els últims cursos acadèmics hi ha hagut un creixement significatiu de les estades en pràctiques dels estudiants de grau, màster i doctorat de la UPF en empreses i institucions, així com d’ofertes de feina exclusives per a alumni publicades a la borsa de treball, dos àmbits que es gestionen des del Servei de Carreres Professionals (SCP) de la Universitat.

El curs 2018-2019, 2.856 estudiants de la UPF van fer una estada de pràctiques en 1.301 empreses i institucions.

Quant a les pràctiques acadèmiques, durant el curs 2012-2013, 1.738 estudiants van portar a terme, com a mínim, una estada en pràctiques en 910 empreses i institucions. Aquestes xifres han anat augmentant progressivament: el 2014-2015 van ser de 2.474 estudiants i 1.210 entitats; el 2016-2017, de 2.664 estudiants i 1.281 entitats, i el 2018-2019, de 2.856 estudiants i 1.301 entitats.  

Aquesta evolució durant un període de set cursos acadèmics suposa un increment de més del 60% del nombre d’estudiants que han fet una estada de pràctiques i de més del 43% pel que fa al nombre d’entitats que han acollit els estudiants de la Universitat.

Col·laboració de més de 1.300 entitats pertanyents a diversos àmbits

Les 1.301 empreses i institucions que el curs 2018-2019 van incorporar estudiants en pràctiques es reparteixen, per la seva vinculació amb les diferents facultats de la Universitat, de la manera següent: Dret (347), Economia i Empresa (322), Comunicació (253), Enginyeries (125), Ciències Polítiques i Socials (88), Ciències de la Salut i de la Vida (75), Humanitats (54) i Traducció i Ciències del Llenguatge (37).

Les facultats més vinculades amb entitats de caràcter públic són les de Ciències Polítiques i Socials (un 35,2% de les entitats amb les quals col·labora són públiques) i les d’Humanitats i Ciències de la Salut i de la Vida, amb un 18,9 i un 18,1%, respectivament. No obstant això, majoritàriament les entitats col·laboradores són empreses i institucions de caràcter privat: a les facultats d’Economia i Empresa i Comunicació les entitats privades representen més del 95%.

A un 27% dels estudiants en pràctiques se’ls ofereix un contracte de treball

Centrats en el curs 2018-2019, els 2.856 estudiants que han fet una estada de pràctiques representen un 23% dels estudiants matriculats en l’àmbit del grau i un 40% en el cas dels estudiants de màster.

El 56% de les pràctiques són curriculars, és a dir, que formen part del pla d’estudis de la titulació (no totes són obligatòries, la majoria són optatives) i un 44% extracurriculars. La mitjana de la remuneració total de les pràctiques és de 6,57 euros l’hora, i la durada mitjana de la duració dels convenis, de 377 hores.

"Per a les empreses i institucions, les pràctiques són una de les principals vies per incorporar talent"

L’SCP, en finalitzar cada estada de pràctiques, envia una enquesta per tal de saber la valoració que en fan les entitats i els estudiants, tant del període de pràctiques com de la gestió i el servei rebut. Segons aquesta enquesta (que el curs passat van respondre 365 estudiants i 228 entitats) un 27% dels estudiants afirmen que se’ls ha ofert un contracte de treball al finalitzar l’estada de pràctiques.

“Per a les empreses i institucions, les pràctiques són una de les principals vies per incorporar talent i moltes d’elles, que han dedicat esforços a la seva formació, acaben oferint un contracte de treball als nostres estudiants”, explica Mar Lluís, cap el Servei de Carreres Professionals.

D’aquestes enquestes, se’n desprèn que el 94% de les entitats repetiria l’experiència d’acollir estudiants en pràctiques, mentre que la valoració global per part de les empreses del servei rebut per l’SCP de la UPF és d’un 8 sobre 10.

Pel que fa als motius que els estudiants esmenten per a la realització de pràctiques, hi ha la possibilitat d’adquirir una primera experiència professional (el 50% dels enquestats l’han marcat com a motiu principal), l’obtenció de crèdits (30%), com a via d’accés al món laboral i per millorar el seu currículum (ambdues amb un 8%) i per últim, per motius econòmics (4%).

Augment de les ofertes de feina publicades a la borsa de treball

El nombre d’ofertes de feina publicades al Campus Treball, l’eina gestionada pel Servei de Carreres Professionals que permet a les empreses i institucions accedir a un ampli ventall de professionals dels diferents àmbits d'activitat, ha augmentat un 84% en els darrers quatre anys. Així, durant el curs 2014-2015 es van publicar 1.279 ofertes, una xifra que ha anat augmentant progressivament fins a 1.801 (curs 2017-2018) i  2.354 (curs 2018-2019).

Pel que fa al nombre d'ofertes internacionals, el curs 2018-2019 van ser de 64 (gairebé una vintena més que el curs 2014-2015) i tant la UPF com la resta de les universitats tenen el repte d’incrementar aquesta xifra en un futur.

Tres vies d’interacció amb el teixit productiu

“La interlocució entre el teixit productiu i el Servei de Carreres Professionals és bidireccional: l’SCP fa prospecció entre el teixit productiu, i les entitats d’aquest teixit, a la vegada, des del seus departaments de recursos humans, s’adrecen a la Universitat per trobar els i les professionals que necessiten incorporar a les seves plantilles”, afirma Mar Lluís.

A banda de les pràctiques acadèmiques externes (l’SCP fa prospecció entre empreses i institucions que considera interessants per tal que acullin estudiants) i del fet que les entitats s’adrecin a l’SCP i a Alumni UPF per publicar ofertes laborals per als graduats, una tercera via de relació amb el teixit productiu que té la Universitat és UPFeina, la fira d’ocupació de la UPF.

UPFeina es constitueix com un espai de networking entre l’oferta i la demanda d’ocupació, en què un conjunt més reduït d’entitats aprofiten per fer captació de talent in situ (tant d’estudiants per fer pràctiques com de graduats per cobrir ofertes de feina) al campus de la Universitat. De periodicitat anual, ja se n’han fet quinze edicions, les darreres amb la participació rècord d’una seixantena d’empreses i institucions.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit