Vés enrere Estudiar el cervell sota els efectes del LSD aporta dades valuoses per a la psicologia

Estudiar el cervell sota els efectes del LSD aporta dades valuoses per a la psicologia

Segons es desprèn d’un treball recentment publicat el mes de desembre a la revista Scientific Reports, dels qual en són autors Gustavo Deco, director del Centre de Cognició i Cervell, conjuntament amb Selen Atasoy, investigadora doctoral del seu equip.

31.01.2018

 

La dietilamida de l’àcid lisèrgic, més coneguda com LSD, és una de les substàncies psicotròpiques més potents que es coneix, i indueix a estats alterats de consciència, de vegades comparats a estats propis de l’esquizofrènia o de l’experiència mística. L’estudi dels efectes sobre el cervell dels compostos psicodèlics  com el LSD són molt rellevants per a l’estudi d’altres trets psicològics com ara la personalitat, la creativitat i també per a la millor caracterització de malalties neurològiques i psiquiàtriques.

Un article publicat el mes de desembre a Scientific Reports aplica una metodologia analítica nova i potent per estudiar la dinàmica dels estats cerebrals en estats psicodèlics induïts amb LSD. Entre els autors del treball hi ha Gustavo Deco, director del Centre de Cognició i Cervell (CBC) i professor d’investigació ICREA del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, conjuntament amb Selen Atasoy, investigadora doctoral del seu equip i primera autora del treball. A més, han participat investigadors vinculats a l’Imperial College de Londres i a la Universitat d’Oxford (Regne Unit) i a la Universitat d’Aarhus (Dinamarca).

Per a la part experimental van participar dotze  individus que van ser assignats a sis possibles condicions en estudi: LSD; placebo; LSD o placebo, mentre escoltaven música; LSD o placebo, després de la sessió musical.  Explorar els efectes combinats de la música i els estats psicodèlics induïts per LSD va brindar l'oportunitat de revelar no només els canvis dinàmics induïts per LSD en el cervell, sinó també com aquestes dinàmiques es veuen afectades per la presència d'estímuls complexos i naturals com la música.

El nou mètode posat a punt pels investigadors ha permès descompondre les dades provinents de ressonància magnètica funcional (IRMf, en anglès fMRI) de cervells en estat de repòs i sota els efectes del LSD,  per a un conjunt d'estats independents.  Els estats de la intel·ligència es defineixen com a patrons espacials formats per una activitat completament sincronitzada, cadascuna associada a una longitud d'ona espacial diferent; que els autors anomenen: connectoma harmònic.

“La descomposició única de l'activitat cortical en una suma d'estats específics de freqüència ens permet caracteritzar no només el contingut de freqüència dominant segons sigui l'activitat cerebral sota LSD i/o placebo, sinó també la dinàmica subjacent en termes de distribució de freqüències entre un repertori possible d'aquests estats”, comenta Gustavo Deco.

 

 

Per caracteritzar l'activitat cerebral durant l'estat psicodèlic induït per LSD, els autors han centrat la seva avaluació en dues propietats fonamentals dels estats cerebrals: el poder o força d’activació per unitat de temps segons IRMf,  i l'energia o contribució ponderada d’aquesta activació a la dinàmica cortical.  Dos paràmetres que s’han trobat alterats sota els efectes del LSD. A més, s’ha vist que LSD provoca una reorganització de la dinàmica cerebral propera a l’estat crític, és a dir, un estat que se situa en el límit entre dues tendències oposades de connexió neuronal: un ordre intermitent i un desordre caòtic.

Les troballes actuals destaquen el valor de concebre la funció cerebral global i els estats subjectius relacionats en termes d'activació dinàmica dels estats del cervell harmònic. És important destacar que aquesta descomposició harmònica del connectoma específic de l’activitat cortical permet l'avaluació de les propietats fonamentals dels estats del cervell,  i aporta a les neurociències noves i innovadores eines basades en conceptes físics ben estudiats.

Article de referència

Selen Atasoy, Leor Roseman, Mendel Kaelen, Morten L. Kringelbach, Gustavo Deco, Robin L. Carhart-Harris (2017), “Connectome-harmonic decomposition of human brain activity reveals dynamical repertoire re-organization under LSD”, Scientific Reports 7, Article number: 17661, doi:10.1038/s41598-017-17546-0.

Informació relacionada apareguda en mitjans:

Shayla Love, “LSD Brings Your Brain to the Edge of Chaos”, 2 de març del 2018, Tonic.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact