Vés enrere

La UPF elegirà nou rector el 29 d'abril

La UPF elegirà nou rector el 29 d'abril

El 12 de març començarà el procés electoral, amb la publicació del cens, format pel personal acadèmic, personal d'administració i serveis i estudiants, que podran escollir rector/a mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret.

06.02.2013

 

Façana del Rectorat de la UPFEl Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar ahir, 6 de febrer, convocar les eleccions al càrrec de rector o rectora de la UPF i celebrar la primera volta de les votacions el pròxim dilluns 29 d'abril del 2013.

D'acord amb el Reglament Electoral de la Universitat, el nou rector o rectora serà elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, d'entre els professors funcionaris del cos docent de catedràtics d'universitat, en actiu, que prestin serveis a la UPF.

L'actual rector, Josep Joan Moreso, no es pot tornar a presentar, perquè ha esgotat els dos mandats de quatre anys que contemplen els Estatuts de la UPF.

D'acord amb el calendari aprovat, l'inici del procés electoral serà el 12 de març, amb la publicació del cens, al qual es podrà fer alguna reclamació fins al 18 de març. Dos dies més tard, es publicarà el cens electoral definitiu.

La proclamació definitiva dels candidats serà el 12 d'abril, que tindran dotze dies (del 15 al 26 d'abril, ambdós inclosos) per fer campanya electoral. Les votacions es faran el 29 d'abril, tot i que del 16 al 24 d'abril s'obrirà un termini per votar de manera avançada.

Si cap candidat no assoleix, en primera volta, el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament, es procediria a una segona volta, les votacions de la qual serien el 15 de maig del 2013. En cas d'una sola candidatura, se celebrarà únicament la primera volta.

El cens electoral estarà format per personal acadèmic, personal d'administració i serveis i els estudiants. El primer col·lectiu tindrà com a col·legi i circumscripció els departaments; el segon, tota la universitat, mentre que el tercer es divideix entre estudiants de grau (els centres)  i els de màster i doctorat (tota la universitat).

Vot ponderat per sectors de la comunitat universitària

El vot per a l'elecció és ponderat per sectors de la comunitat universitària , d'acord amb els percentatges fixats en els Estatuts de la UPF. Així, el coeficient del vot depèn del col·lectiu al qual el votant està adscrit: professors doctors amb vinculació permanent a la universitat (el coeficient és del 51%); professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits ( 9%); altres categories de professorat ( 5%); estudiants ( 25%), repartit entre els de grau, amb una ponderació del 22,5%, i els de màster universitari i doctorat, amb un 2,5%; i finalment, el personal d'administració i serveis (10%).

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: