Com em matriculo de l'assignatura obligatòria de Pràctiques Externes (21843)?

En el moment de fer l'automatrícula de 4t curs has de seleccionar l'assignatura i matricular-la, igual que la resta d'assignatures. 

 

Quins requisits he de complir per matricular-me de Pràctiques Optatives?

  • Ser estudiant de 4t curs
  • Tenir autoritzat un conveni de pràctiques (o suma de convenis) per un mínim de 320 hores. 

 

Com em matriculo de les assignatures de Pràctiques Optatives?

Cal complir amb els requisits indicats anteriorment i procedir així: 

Supòsit 1 La secretaria fa la matrícula

Si al juliol abans de la matrícula de 4t curs ja tens un conveni de pràctiques de 320 hores o més:

  • No has de fer tu l'automatrícula de 4t curs. La secretaria et matricularà totes les assignatures de 4t curs que indiquis
  • Hauràs d'omplir un formulari que la secretaria et farà arribar indicant tot el que vols matricular, forma de pagament, bonificacions, etc. 

 

 

Supòsit 2 L'estudiant fa la matrícula

Si en el moment de fer la matrícula de 4t curs encara no tens cap conveni de pràctiques formalitzat:

- Et matricules igual que sempre, per l'automatrícula, i matricules tantes optatives com necessitis per finalitzar els teus estudis.

A partir d'aquí, durant el 4t curs poden passar dues coses: 

  • No formalitzes cap conveni de pràctiques de 320 hores o més i per tant no podràs matricular pràctiques optatives. Superes les optatives matriculades i finalitzes els teus estudis.
  • Si formalitzes un conveni de pràctiques de 320 hores o més, dins el següent termini de modificació de matrícula canviaràs assignatures optatives per una assignatura de pràctiques. Cal abandonar el mateix número de crèdits que els que vols matricular. Aquest tràmit té un cost de 27,27€ i el farà la secretaria, que indicarà als interessats com s'ha de fer el tràmit arribat al moment.