Per superar les pràctiques, l'estudiant s'ha d'examinar per obtenir una nota de 0 a 10, com qualsevol altra assignatura. S'ha de complir amb els requisits del Pla Docent de cada una de les assignatures de pràctiques.

Les pràctiques s'avaluaran sempre el 3r trimestre de 4t curs. L'estudiant podrà fer pràctiques a 3r però no s'avaluaran fins al 3r trimestre de 4t curs.