Fer la proposta de l'Acord d'Estudis

L'acord d'estudis o acord acadèmic és el document en el qual s'estableixen les relacions entre les assignatures que cursaràs a la universitat de destinació i la seva correspondència amb les assignatures de la UPF. 

Les assignatures cursades a la universitat de destinació constaran al teu expedient com:

  • Assignatures amb correspondència: si l'assignatura que curses correspon a assignatures obligatòries o optatives.
  • Optatives de mobilitat: les assignatures que cursis a la universitat de destinació que no es corresponguin amb cap assignatura del teu pla d'estudis, s'incorporaran al teu expedient com a crèdits optatius de mobilitat. 

Progressió de curs per a l'intercanvi

La normativa de progressió preveu que els estudiants a qui s'hagi concedit una estada de mobilitat puguin progressar a un curs superior sense tenir superats el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, sempre i quan compleixin les condicions de progressió dels cursos anteriors. 

Revisa la normativa de progressió i els terminis per sol·licitar la progressió extraordinària en cas de no complir els criteris per progressar al Tràmit de progressió de la Secretaria Virtual. 

Examen o recuperació directe

Si hi ha alguna assignatura obligatòria que no pots incloure al teu acord d'estudis, pots acollir-te a la modalitat d'examen o recuperació directe, en podràs fer un per trimestre, per no desvirtuar la mobilitat. Si aquest és el teu cas, comunica-ho al professor/a encarregat de l'assignatura, a la persona de secretaria que gestiona el teu expedient i a la Coordinadora de mobilitat. 

Quan l'he d'emplenar? 

Abans de marxar d'intercanvi (a partir de l'abril si marxes al primer semestre i a partir de l'octubre si marxes al segon). 

Com l'he d'emplenar?

L'has d'emplenar accedint a la Secretaria Virtual, clicant al requadre d'Acord d'Estudis i seguint els tutorials que trobaràs a continuació.

Cal que consultis el pla d'estudis del teu grau/doble grau per saber quines són les assignatures de la UPF que pots triar.

A més, si ets estudiant d'un doble grau, has d'incloure les assignatures anàlogues a l'acord: aquí trobaràs les del doble grau en Dret-Economia/ADE i aquí les del doble grau en Criminologia-Dret. 

Dades d'accés a l'aplicació:

  • DNI en format 12345678A
  • Contrasenya (la mateixa que utilitzes per accedir a la Secretaria Acadèmica)

Com l'he de lliurar un cop el tinc confirmat per la coordinadora? 

L'has d'enviar per CAU a Secretaria acadèmica un cop estigui ja signat.

Més informació

Si necessites més informació dels passos a seguir per confeccionar l'acord un cop dins l'aplicatiu, pots consultar el dossier d'informació acadèmica de Relacions Internacionals.