Tràmits amb l'OMA i formalització de l'Acord d'Estudis

 1. Posa't en contacte amb l'OMA per realitzar tots els tràmits de l'acceptació de la plaça, així com les nominacions, gestió de la beca, etc.
 2. Analitza el teu expedient i la teva situació acadèmica. Llegeix els plans docents de les assignatures que et falten per cursar a la UPF i seguidament analitza les assignatures de la universitat de destí per decidir en quin període fer la mobilitat i començar a preparar el teu acord d'estudis. 
 3. Totes les assignatures que vulguis cursar a l'intercanvi hauran de ser valorades i validades per la Facultat. En cas que ja constin a la taula d'assignatures reconegudes, les podràs incloure al teu Acord d'Estudis. 
 4. Contacta a la Coordinadora de Mobilitat, la professora Mònica Vinaixa ([email protected]) i fes la primera proposta d'acord acadèmic a través de l'aplicatiu Sigm@ que trobaràs a la secretaria virtual. Aquí tens un tutorial i instruccions per fer la proposta. 
 5. Un cop entrat l'acord, l'haurà de validar la coordinadora i te l'enviarà signat. Caldrà que tu també el signis i el facis arribar a la Secretaria per CAU.

Tingues en compte que abans que marxis d'intercanvi, la coordinadora validarà el teu acord acadèmic una vegada, i podràs fer canvis quan ja siguis al destí, a l'acord acadèmic definitiu. 

Consulta la presentació de la sessió informativa de mobilitat la Facultat de Dret
 

Matrícula a la UPF 

Al juliol has de fer l'automatrícula a la UPF, com habitualment. Has de matricular únicament les assignatures que cursaràs a la UPF i, en cas que estiguis tot el curs acadèmic d'intercanvi, matricular almenys una assignatura obligatòria que sàpigues segur que podràs homologar (ex. TFG). 

Les assignatures cursades a l'intercanvi s'incorporaran a la teva matrícula un cop facis arribar a secretaria la confirmació del teu acord d'estudis, per tant, es pagaran en aquest moment. Tingues en compte que a les modificacions de matrícula no es pot fraccionar el pagament de l'import dels crèdits i tampoc afegir-los al préstec AGAUR, si l'havies sol·licitat en fer la primera matrícula. 

 • En cas que sol·licitis la Beca General del Ministeri, i com no matricules tots els crèdits a inici de curs, recorda que és imprescindible que, durant les 4 primeres setmanes de l'estada, feu arribar el Learning Agreement definitiu a Secretaria a través del CAU. Un cop tinguis matriculades les assignatures que has de cursar durant l’Erasmus, cal que presentis una al·legació al Servei de Gestió Acadèmica ([email protected]) per tal que la UPF comuniqui a l'AGAUR que has ampliat la teva matrícula.

 

A qui m'he de dirigir pels tràmits?

Coordinadora de Mobilitat

[email protected]

 • Assesorament acadèmic
 • Validació i canvis en l'acord d'estudis

Secretaria de la Facultat

Abans de marxar d'intercanvi se't comunicarà qui és la teva persona de contacte

 • Informació sobre la formalització de l'Acord d'Estudis
 • Matrícula 
 • Recepció i incorporació de notes de l'estada 
 • Reconeixement i homologació d'assignatures

Oficina de Mobilitat (OMA)

CAU

 • Gestió de la convocatòria
 • Informació relativa al nivell d'idioma i als mitjans d'acreditació
 • Nominació d'estudiants
 • Informació relativa a l'application o sol·licitud d'accés a la universitat de destí
 • Gestió d'ajuts i beques
 • Tramitació de renúncies