Al llarg de l’any es duran a terme altres activitats formatives de caràcter obligatori:

  1. En cadascun dels dos primers cursos de doctorat els estudiants hauran d’assistir a un mínim de 5 seminaris de la seva lliure elecció, organitzats dins de l'UCA de Dret (10 h. + 10 h.). Per acreditar aquesta assistència caldrà aportar la informació que s'indica en el següent formulari.
  2. En el tercer trimestre de l’any s’organitzarà una jornada doctoral per facilitar que els estudiants puguin presentar algun aspecte del seu treball de recerca i alhora debatre i intercanviar idees amb la resta de doctorands del programa.