Activitats del Doctorat en Dret

Durant el primer trimestre del curs acadèmic 2022-2023, es programaran les següents activitats formatives presencials de caràcter obligatori:

  1. Els estudiants rebran un curs de doctorat, impartit per un professor o professora de reconegut prestigi internacional (26h).

  2. Es duran a terme tres sessions de caràcter metodològic conduïdes per professors del Departament de Dret (6h), una de les quals estarà dedicada a l’elaboració del projecte de recerca.   

 

Altres activitats obligatòries

Al llarg de l’any es duran a terme altres activitats formatives de caràcter obligatori:

  1. En cadascun dels dos primers cursos de doctorat els estudiants hauran d’assistir a un mínim de 5 seminaris de la seva lliure elecció, organitzats dins de l'UCA de Dret (10 h. + 10 h.). Per acreditar aquesta assistència caldrà aportar la informació que s'indica en el següent formulari.
  2. En el tercer trimestre de l’any s’organitzarà una jornada doctoral per facilitar que els estudiants puguin presentar algun aspecte del seu treball de recerca i alhora debatre i intercanviar idees amb la resta de doctorands del programa.
     

Projecte de recerca

Directius sobre el projecte de recerca