Durant el primer trimestre del curs acadèmic 2023-2024, es programaran les següents activitats formatives presencials de caràcter obligatori:

  1. Els estudiants rebran un curs de doctorat, impartit per un professor o professora de reconegut prestigi internacional (26h).

  2. Es duran a terme tres sessions de caràcter metodològic conduïdes per professors del Departament de Dret (6h), una de les quals estarà dedicada a l’elaboració del projecte de recerca.