1. Participació en el concurs RIN4 que organitza la UPF, i que consisteix en una competició de presentacions públiques del contingut de la tesi doctoral realitzades en 4 minuts.

  2. The EUROPAEUM Scholarship Programme. Es tracta d’un programa internacional d’activitats acadèmiques dirigides a doctorands, que té una durada de 2 anys i es du a terme a diverses universitats europees de primer nivell.