Dante Alighieri (1265-1321) és un dels grans autors de la història de la literatura universal. És conegut sobretot per haver escrit la Divina comèdia, una obra fundacional de la nostra cultura, al costat de l’Odissea d’Homer i l’Eneida de Virgili. La Commedia (aquest era el títol original, l’adjectiu “divina” el devem a Boccaccio) explica un viatge en primera persona al més enllà —Infern, Purgatori i Paradís—, que és de fet un retrat de tota la humanitat. Dante hi recull, en terza rima —tercets d’hendecasíl·labs encadenats— i en la més bella poesia, tot el saber de l’època i els temes que hi eren vigents. L’obra és un relat universal i per això continua interpel·lant els lectors encara ara, set segles més tard. Bona mostra de l’interès actual per Dante —no només per la Divina comèdia, també per Vida nova i altres obres seves— són la gran quantitat de traduccions i d’edicions comentades que es continuen publicant, una petita part de les quals es mostren en aquesta exposició. 

Ramon d’Alòs-Moner i de Dou (1885-1939), doctor en Filosofia i Lletres, bibliotecari i erudit, va ser un reconegut dantista. El fons Alòs-Moner es va donar a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra l’any 2010. Està format per uns 13.000 volums, la gran majoria de temàtica humanística, sobretot literatura i crítica literària. Bona part de la biblioteca d’aquest erudit està especialitzada en l’obra i l’estudi de tres autors: Arnau de Vilanova, Ramon Llull i, principalment, Dante Alighieri. Ramon d’Alòs-Moner era col·leccionista i bibliòfil: el seu fons conté uns 1.000 exemplars de llibres antics (dels segles XVI al XIX) i edicions especials, entre les quals destaquen les edicions rares de la Divina comèdia.

Retrat del bibliotecari i erudit Ramon Alós. Autor: Mariné Vadalaco, Amadeu. Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 

El recorregut bibliogràfic està format per tres parts:

  • Els facsímils de la Divina comèdia: la Biblioteca/CRAI disposa de tres facsímils bellíssims de tres manuscrits medievals diferents de la Divina comèdia, uns exemplars molt valuosos des del punt de vista bibliòfil. 
  • El fons Alòs-Moner: una part de la biblioteca de Ramon d’Alòs-Moner, com a dantista que era, està dedicada a l’estudi i l’obra de Dante Alighieri (edicions comentades de caire filològic, repertoris bibliogràfics, publicacions periòdiques de l’època, etc.). D’altra banda, també conté exemplars bibliogràficament valuosos: en el cas de l’obra de Dante, té una col·lecció de traduccions de la Divina comèdia —sobretot, però també d’altres obres de Dante com la Vida nova o les Rimes— a diferents llengües.
  • Les traduccions actuals de Dante Alighieri: el fons Dante s’ha anat enriquint amb més aportacions, i actualment té una selecció important de traduccions contemporànies de l’obra del poeta florentí.