Divina Comèdia, traducció catalana d’Andreu Febrer (1429)

Divina Comèdia, traducció catalana d’Andreu Febrer (1429). Drets de la imatge: Patrimonio Nacional, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

 

Presentem «"Il miglior fabbro del parlar materno". Dante traduït», una mostra bibliogràfica virtual centrada en la col·lecció del fons Dante de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.

«O frate,» disse, «questi ch’io ti cerno
col dito,» e additò un spirto innanzi,
«fu miglior fabbro del parlar materno».
(Purgatori, cant XXVI, versos 115-117)

A la Divina comèdia, Dante Alighieri (1265-1321) va escriure que el trobador Arnaut Daniel era el «miglior fabbro» (el millor ‘ferrer’, en el sentit d’‘artesà’) en llengua provençal. Titulant l’exposició amb aquest vers volem homenatjar Dante, el més gran poeta de la llengua italiana, i també els seus traductors, per la noble tasca d’haver-lo traduït a tantes altres llengües maternes. L’exposició commemora el setè centenari de la mort de Dante amb un recorregut per diverses traduccions de la seva obra a través de la figura de Ramon d’Alòs-Moner (1885-1939), cabdal per entendre l’influx del poeta florentí a Catalunya.