COST Action IS1106 "Offender Supervision in Europe"

European Society of Criminology Woking group on Sentencing and Penal Decision-Making

The Scottish Centre for Crime and Justice Research (SCCJR)

The Centre for Criminology. Oxford University.

Faculty of Law and Criminology. Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels).  

Institute of Criminal Law / Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology. Universiteit Utrecht. (University of Utrecht)

VERA Institute of Justice

European Society of Criminology (ESC)

Grup de recerca en Criminologia aplicada a la penologia

Sociedad Española de Investigación Criminológica 

 

Revistes acadèmiques recomanades:

InDret - Criminologia i sistema de justícia penal

Revista Española de Investigación Criminológica (REIC)

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECPC)

https://www.crimejusticejournal.com/

 

Pàgines webs d'interès:

http://ccresourcecenter.org/ . Pàgina web de la organització no governamental "Collateral Consequences Resource Center". Es donen notícies i recursos sobre els efectes dels antecedents penals a Estats Units i informació sobre com reduir-los.  

http://www.offendersupervision.eu/ . Blog del Cost Action IS1106 "Offender Supervision in Europe" sobre supervisió de condemnats en la comunitat a Europa.

http://albertsales.wordpress.com Blog d'Albert Sales, estudiant de doctorat en el Grup d'Investigació en Criminologia i Sistema de Justícia Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

http://www.crimeandjustice.org.uk/ . Pàgina web del Centre for Crime and Justice Studies del Regne Unit amb interessants notícies, articles i avisos d'actes en temes relacionats amb la criminologia.

http://dedelitosypenas.wordpress.com/ . Interessant blog de Juanjo Medina (University of Manchester) sobre qüestions en criminologia (en castellà). 

http://www.socandcrimatkeele.blogspot.co.uk . Interessant blog de membres de la Keele University sobre diferents temes relacionats amb la criminologia i la sociologia.

http://www.solitaryconfinement.org/libro-de-consulta-en-aislamiento-solitario-spanish . Web on es pot trobar el Sourcebook on Solitary confinement traduït al castellà.

http://www.netvibes.com/centre-de-documentacio#Societat . Centre de recursos electrònics del Centre de Documentació del Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona amb informació sobre estadístiques, revistes, grups de recerca, xarxes i insitucions relacionats amb la seguretat ciutadana i la criminologia.

 

Relacionats amb la formació:

Grau de criminologia i polítiques de prevenció. Ofert per la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Màster interuniversitari en criminologia i execució penal. Ofert per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Girona (Udg).

Máster d'investigació en Sociologia i Demografia. Ofert per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Doctorat en dret. Ofert per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Doctorat en Ciències Polítiques i Socials. Ofert per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

 

Relacionats amb la recerca:

Webs d'interès

Estadístiques