XARXES D'EXCEL·LÈNCIA: EmpiriC

  • Concessió definitiva: 26 d'abril de 2018. 
  • Temps de durada: Juny 2018 fins a Juny 2020. 

Objectius generals: a) Unir als principals grups espanyols de recerca criminològica i treballar sobre les implicacions pràctiques de les seves recerques; b) Incorporar els coneixements empírics a la política criminal; c) Assessorar al govern, i a altres entitats, en la prevenció de la delinqüència i en la presa de decisions legislatives i executives en matèria penal.

Concreció de l'objectiu B: a) Analitzar l'impacte de les recerques que realitzen els grups; b) Traçar estratègies per augmentar l'impacte de les mateixes i c) Compartir el coneixement que genera cada grup de recerca entre els membres de EmpiriC. En tots els objectius s'incorpora la comparació amb els models polític-criminals europeus.

Línies de recerca:

  • Universitat d'Elx, Fernando Miró Llinares, CRÍMINA.- Centre per a l'estudi i la prevenció de la delinqüència: a) Avaluació i inclusió d'evidències empíriques per a la seva incorporació a la presa de decisions de política criminal; b) Avaluació de l'impacte de les normes penals; c) Big Data i Smart Data criminològic; d) Intuïcions de justícia i legitimitat del sistema penal; i) Factors psicosocials i psicolegals del comportament normatiu; f) Radicalització violenta a través d'Internet.
  • Universidad de Málaga, Ana Isabel Cerezo Domínguez, Observatori de la Delinqüència a Andalusia; Observatori Criminològic del Sistema Penal davant la Immigració (OCSPI); Grup d'estudis en Criminalitat i Noves tecnologies (G-Crim Tech) i Grup Español de Política Legislativa Penal (GEPLP): a) volum i evolució de la delinqüència; b) immigració i sistema penal; c) delinqüència i noves tecnologies i d) evolució i característiques de la política criminal espanyola.
  • Universidad del País Vasco, José Luís de la Cuesta Arzamendi, Grup de Recerca en Ciències Criminals: a) política criminal i pràctiques penals; b) delinqüència juvenil i victimització; c) polítiques de seguretat; d) victimologia i justícia restaurativa i i) aspectes jurídic-criminològics de les drogues.
  • Universitat Autònoma de Barcelona, José Cid Moliné, Desistiment del Delicte i Polítiques de Reinserció: a) desistiment delictiu; b) acompanyament postpenitenciari; c) efectes de l'empresonament en la reincidència i d) reinserció i polítiques públiques per a la fi de les carreres delictives.
  • Universitat Pompeu Fabra, Elena Larrauri Pijoan, Criminologia i Sistema Penal: a) antecedents penals i b) qualitat de vida a la presó i conseqüències: legitimitat i reincidència; c) violència de gènere. 
  • Universidad de Castilla-la Mancha, Esther Fernández Molina, Grup de Recerca en Criminologia: a) delinqüència i justícia juvenil i b) accessibilitat a la justícia.

 

QUALITAT DE VIDA A LA PRESÓ

En el transcurs del nostre projecte sobre qualitat de vida a la presó, diversos grups de recerca d'altres universitats d'Espanya es van interessar en la utilització de la nostra adaptació al context espanyol de l'enquesta Measuring Quality of Prison Life (MQPL) del Prison Research Center de l'Institut de Criminologia de Cambridge.

En conseqüència, pel gran interès que té la comparació de vida a les presons catalanes amb la d'altres centres penitenciaris de l'Administració General de l'Estat, hem iniciat una col·laboració amb altres grups de recerca espanyols per avançar un pas més en el coneixement de com és experimentada la pena de presó per les persones preses als Centres Penitenciaris espanyols.

Entre els nostres col·laboradors es troben: