Un estudi integral de la violència de gènere: factors individuals i relacionals que incrementen el risc de perpetrar i sofrir la violència masclista

TÍTOL DEL PROJECTE: Un estudi integral de la violència de gènere: factors individuals i relacionals que incrementen el risc de perpetrar i sofrir la violència masclista

Finançat per la convocatòria d'ajudes a la recerca RecerCaixa (Ref. RecerCaixa 2016).

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jorge Rodríguez Menés

RESUM: Aquest estudi busca estimat els riscs de perpetrar i sofrir la violència de gènere des d'una perspectiva integral que considera les característiques tant dels agressors com de les víctimes i les seves relacions de dependència i conflicte.

L'estudi espera proveir als professionals que més probabilitats tenen de trobar-se amb casos de violència masclista en l'exercici de la seva professió -- policia, jutges, personal sanitari -- d'instruments eficaços per a la seva detecció i tractament.

A més d'aplicar una perspectiva integral poc freqüent als estudis de violència masclista, el projecte aporta novetats com l'ús d'experiments naturals per estimar l'eficàcia preventiva de les penes imposades als agressors, la generació de tipologies de víctimes per raó de la probabilitat de sofrir victimitzacions múltiples, el desenvolupament d'una aplicació de telefonia mòbil per avisar de casos sospitosos de violència masclista, o l'estudi comparat d'aquells aspectes de les relacions de parella que millor prediuen la violència de gènere.

La violència masclista és un problema social molt greu que requereix un coneixement integral de les seves causes múltiple per poder aplicar solucions més adequades a la seva complexitat.