Les principals línies de recerca del Grup de Recerca UPF en Criminologia i Sistema Penal són:

PRESONS I SISTEMES PENITENCIARIS

Estudi de la qualitat de vida als centres penitenciaris catalans; en particular, dels factors organitzatius i relacionals que estan lligats a la qualitat de vida dels interns.

L’objectiu principal és conèixer la diferent experiència que la pena privativa de llibertat pot comportar depenent el tipus de presó on es compleixi condemna i determinar quins factors causen aquestes diferències.

L’experiència de la pena privativa de llibertat de la població penitenciària femenina i dels interns classificats en règim obert també és tinguda en compte.

PENOLOGIA EUROPEA

Estudi de la influència de la 'Penologia Europea' (i.e. les normes, el TEDH, altres factors i xarxes que configuren el marc de discussió de les penes a Europa) per la configuració del sistema de penes espanyol.

En concret, es pretén analitzar com, fins aquest moment, la 'Penologia Europa' ha influït en els canvis i en la transformació del sistema de penes espanyol i identificar els potencials reptes de futur que ofereix la creixent importància de pertànyer a la Unió Europea per les futures transformacions del sistema de penes del nostre país.

Anàlisi de les normes europees (e.g. Regles Europees de la Presó) des d’una perspectiva de gènere.

ANTECEDENTS PENALS I OBSTACLES A LA REINSERCIÓ

Anàlisi de la regulació espanyola i comparada dels antecedents penals; estudi dels efectes dels antecedents penals en els processos d'inserció laboral i social de les persones; i comprovació de l’existència de discriminació laboral per antecedents penals.

Estudi del impacte diferencial del treball a efectes de la reinserció per homes i dones.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Recerca sobre la intersecció entre gènere i marginació, tant pel que fa a les víctimes com als agressors.

En l’àmbit de la victimització, la hipòtesi principal és que determinades situacions d’exclusió social, com ara el fet de ser immigrant, són un factor de risc que augmenta les possibilitats de ser víctima de la violència de gènere.

Pel que fa a la criminalització, la hipòtesi principal és que l’exclusió social és un factor que, d’una banda, augmenta les possibilitats de delinquir i, de l’altra, incideix en el tipus de penes aplicades.