El grup de recerca reuneix a investigadors i estudiants de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra interessats en l'estudi de la criminologia i del sistema penal. L'objectiu és crear un entorn multidisciplinar que fomenti la recerca original, rellevant i innovadora en aquest camp. El grup es va constituir al 2009.

El grup s'estructura mitjançant seminaris impartits pels propis integrants on es promou el debat, la col·laboració i l'intercanvi d'idees. També es conviden experts d'altres universitats.

Grup de Recerca Preconsolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (AGAUR) (SGR 2017-2019).
A la fotografia: Eric Cano Cobano, Albert González Jiménez, Elvira Vergara, Jordi González Guzmán, Alejandro Rubio Arnal, Elena Larrauri i Cristina Güerri.