A la Clínica et podem orientar de manera gratuïta si tens un problema jurídic i et manquen els recursos per accedir a un assessorament professional. Atenem només problemes que afectin a persones o col·lectius vulnerables, especialment aquelles situacions que impliquin discriminació o ataquin les llibertats individuals i col·lectives i la justícia social. Ens pot contactar al correu electrònic [email protected].

La Clínica no és un despatx d'advocats i, per tant, no es presta un servei de defensa legal. Si el teu cas compleix els requisits per a ser admès a la Clínica (especial interès acadèmic i social), et proposarem un advocat extern gratuït (pro bono). En cas de no poder ser admès al programa d’assumptes tutelats per la Clínica, t'orientarem sobre els recursos de defensa gratuïta que pot tenir al seu abast.