La Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra és una activitat d'innovació docent organitzada per la Facultat de Dret sotmesa a l'autoritat de la Degana, en aquests moments la Dra. Anna Caballé Martorell.

Un/a Director/a nomenat/ada pel Degà/Degana dirigeix ​​les activitats de la Clínica Jurídica. El/la Director/a és escollit dentre el professorat permanent doctor del Departament de Dret. Actualment ocupa el càrrec el Dr. Maurici Pérez Simeón.

Una Comissió Acadèmica formada pel Degà/la Degana, pel Director/la Directora i per tres membres del professorat de la UPF té l'encàrrec de garantir la qualitat de les activitats de la clínica i la conformitat amb els estàndards ètics i normatius aplicables.

Actualment són membres de la Comissió Acadèmica, a més de la Degana i del Director, el Dr. Josep Ferrer Riba, el Dr. Santiago Ripol Carulla i el Dr. David Felip Saborit. Un Consell Organitzatiu nomenat pel Director de la Clínica s'encarrega de canalitzar les sol·licituds d'adhesió, controlar-ne la evolució dels casos, organitzar els actes trimestrals, mantenir el contacte amb les ONGS i altres entitats col·laboradores, i actualitzar la pàgina web.

Actualment està format per un grup de vuit estudiants de dret de la Universitat i membres de la Clínica.

  • Àlex Bardella: Gestió documental
  • Ian Barrera: Contacte amb ONGs
  • Olímpia Bassa: Gestió documental
  • Dana Costa: Directora del Consell i Coordinadora General
  • Pau Mateu: Gestió de casos
  • Àlex Mesalles: Gestió de casos
  • Laia Rubio: Gestió de casos
  • Andrea Ruiz (estudiant UPF) i Marta Fernández (Departament de Dret. UPF): Gestió de la pàgina web

Cadascuna de les cinc seccions de la Clínica tenen un membre del professorat o un advocat/da voluntari/ària que exerceix les funcions de coordinació. En aquests moments els/les responsables són les persones següents:

Secció 1: Atenció a la ciutadania - Dana Costa, Olímpia Bassa i Àlex Bardella, estudiants de la UPF.

Secció 2: Contacte extern - Dana Costa i Ian Barrera, estudiant de màster de la UPF.

Secció 3: Compliment ètic i normatiu - Àlex Bardella i Dana Costa, estudiants de la UPF.

Secció 4: Comunicació - Andrea Ruiz, estudiant de la UPF.

Secció 5: Seminari permanent - Dana Costa i Laia Rubio, estudiants de la UPF.

Secció 6: Gestió de casos - Laia Rubio, Àlex Mesalles i Pau Mateo, estudiants de la UPF.