Atenció a la ciutadania 

La Clínica té un servei permanent d'atenció a les persones de col·lectius vulnerables i amb pocs recursos que tenen dificultats per conèixer els seus drets. Un equip de voluntaris, liderat per professors i advocats, emet opinions jurídiques motivades sobre els problemes jurídics que remeten ONGs adherides a la iniciativa o bé que plantegen les persones que s'han dirigit directament a la Clínica per correu electrònic ([email protected]).

Defensa de casos amb especial interès acadèmic i social

Quan algun dels casos que arriba a la Clínica presenta especial interès acadèmic i social, el Director pot decidir la seva incorporació al programa (assumptes admesos). En aquest cas la Clínica proposa a la persona afectada un/a advocat/da que n'assumirà la defensa pro bono (gratuïtament) i crea un equip acadèmic format per un/a professor/a Doctor/a en Dret i tres estudiants de darrer any de Grau en Dret que redactaran el seu Treball Fi de Grau en Dret fent recerca entorn a la problemàtica que presenta l'assumpte. L'equip acadèmic i l'advocat/da col·laboraran per donar a la persona afectada la millor defensa possible.

Consulteu Assumptes admesos.

Newsletter i xarxes socials

La Clínica elabora i remet a totes les persones adherides un butlletí en què s’informa de les activitats realitzades i de l’agenda.

En aquests moments el butlletí (Newsletter) està encara en fase d’elaboració.

Consulteu la nostra agenda i activitats.

Seminari permanent

La Clínica organitza (almenys) un cop l’any una reunió en què es presenten ponències sobre les novetats en l’àmbit de les clíniques jurídiques, s’avaluen i es debaten les activitats realitzades a la UPF i es proposen millores. Totes les persones voluntàries i/o adherides a la Clínica hi poden participar.