La Clínica Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra es regeix per l'acord de la Secció de Dret de la Junta de la Facultat de Dret aprovat el 30 de novembre de 2018

La normativa de la Clínica ha estat modificada per acord de la Secció de Dret de la Junta de Facultat de 10 d'octubre de 2019 que hi afegeix dos articles.