Vés enrere Ramada Rodilla, Jose Maria

RAMADA RODILLA, JOSE MARIA

JOSE MARIA RAMADA RODILLA
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

José Mª Ramada és Doctor en Medicina, especialista en Medicina del Treball (Universitat Complutense), Màster en Salut Laboral en l'itinerari de recerca (Universitat Pompeu Fabra ) i Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Universitat Internacional de València).

Actualment treballa al Parc de Salut MAR (PSMAR) com a cap de servei del Servei de Salut Laboral des de 2021, és membre i investigador sènior del Centre d’Investigació en Salut Laboral (CiSAL-UPF), professor associat des de 2011 del departament de medicina i ciències de la vida de la Universitat Pompeu Fabra i cap de la Unitat Docent Multidisciplinar de Salut Laboral del Parc de Salut MAR. Te una experiència de dècades com a metge especialista en medicina del treball en serveis de prevenció de grans empreses i hospitals de titularitat pública.

Compta amb capacitació específica i experiència en la identificació i diagnòstic de malalties professionals, intervencions en el lloc de treball i implementació de programes de retorn a la feina després d'absència per malaltia (programes RTW). La seva activitat científica està centrada en diverses línies de recerca relacionades amb la Salut Laboral, específicament en malalties professionals, intervencions lloc de treball per la prevenció de patologia osteo-muscular, valoració de la capacitat funcional per treballar, riscos laborals en el sector sanitari i metodologia per a l'adaptació i validació de qüestionaris de salut.

Participa activament com clínic i investigador en el projecte innovador de la Unitat Clínica de Patologia Laboral del PSMAR, creada el 2010 amb l'objectiu d'identificar, diagnosticar i comunicar malalties professionals tractades en pacients del PSMAR. És investigador principal del projecte INTEVAL Plus on s’avalua una intervenció multi-component per la reducció de lesions osteo-musculars al lloc de treball. La seva experiència també inclou el disseny i validació de qüestionaris (instruments PRO), així com la metodologia per a l'adaptació i validació de qüestionaris de salut. Participa com investigador en projectes de recerca competitius nacionals i internacionals.

Autor de mes de 40 articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR) i a Scopus. D'acord amb l'informe de cites de Scopus, les seves publicacions han rebut un total de 508 cites i han obtingut un índex-H=9.

Complete List of Published papers in SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55581284100

Veure perfil i producció científica