artmite-tenotchitlan

Presentació

El Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí de Barcelona i l'Institut Universitari de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra organitzen per quart any consecutiu la jornada Art i Mite, que en aquesta ocasió reflexionarà sobre la cultura asteca i les darreres troballes arqueològiques a Mèxic. Correrà a càrrec d'Eduardo Matos Moctezuma, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia entre 1971 i 1973 i secretari de la Sociedad Mexicana de Antropología entre 1971 i 1976, on exercí a més el càrrec de president del Consejo de Arqueología. Matos Moctezuma fou director del del Museo Nacional de Antropología de 1986 a 1987, així com director i fundador del Museu del Temple Major de 1987 a 2000. Des de 1987 direigeix el Proyecto de Arqueología Urbana, que té com a objectiu investigar i realitzar excavacions en punts diversos del centre històric de la Ciutat de Mèxic, adjacent al lloc arqueològic.

Programa

9 DE MARÇ

19:00 h: Inauguració a càrrec de la Dra. Estela Ocampo, directora de l'Institut Universitari de Cultura de la UPF, i de la Sra. Lola Mitjans, presidenta de l'Associació d'Amics del Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí.

19:15-20:00 h: La ciutat de Tenochtitlan. S'oferirà una panoràmica general del poble mexica o asteca tot partint de la fundació de la seva capital, Tenochtitlan, la manera en què desenvolupaven la seva vida des del naixement fins la mort i dels llocs que els esperaven després de morir.


10 DE MARÇ

11:00 - 11:45h: El Temple Major dels asteques. Es parlarà del simbolisme del principal temple asteca, conegut com a Temple Major, i de les excavacions que el van donar a conèixer, així com de la gran quantitat d'ofrenes que s'hi dipositaven.

19:00-19:45: Troballes recents al Temple Major. Es comentaran les darreres troballes efectuades al Temple Major asteca i les seves característiques. També s'esmentarà el cas de l'enorme làpida mortuòria trobada davant d'aquest edifici i la seva importància mítica.