Informació general del grup

 

Projectes finançats finalitzats

 

 

Informació general del grup

Grup de Recerca Consolidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya SGR 2014-2016 

Investigadora principal: Estela Ocampo
Grup de Recerca Consolidat, Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo
Referència: 2014 SGR 192
Organisme: Generalitat de Catalunya
Centre Executor: Institut Universitari de Cultura
Durada, des de:  01/01/2014 fins a 31/12/2016
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya

Primitivisme artístic a Europa i Amèrica. Relacions, diferències i identitats 

Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat
Referència: HAR2013-41219-P
Equipo d'investigadors: Muñoz Torreblanca, Marina; Antón Martí, Marta; Bosch Darné, Roser; del Valle Cordero, Alejandro; Solanilla, Victòria; de Rueda Roigé, Francesc-Josep.
Des de gener de 2014 fins a desembre de 2017

 

 

Projectes finançats finalitzats

Primitivisme en l'art modern

Entitat finançadora: Direcció general d'Investigació. Ministeri de Ciència i Innovació
Des de gener de 2011 fins a desembre de 2013
Referència: HAR2010-15994
Investigadora principal: Ocampo Siquier, Estela
Equipo d'investigadors: Valverde Zaragoza, M. Isabel; Muñoz Torreblanca, Marina; Antón Martí, Marta; Bosch Darné, Roser; Caputo Jaffe, Alessandra; del Valle Cordero, Alejandro.

Primitivisme i art modern 

Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència
Referencia HUM2007-60059 
Durada, des de: 01/10/2007 fins a: 30/09/2010 
Investigador responsable: María Estela Ocampo Siquier
Nombre d'investigadors participants: 4

Cap a una teoria de l'art primitiu. Definició dels conceptes “primitiu”, “primitivisme” i “art primitiu” des del segle XVIII fins a l'actualitat (III)

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Tecnologia.
Referencia projecte: BHA2003-01568 
Durada, des de: 12-12-2003 fins a: 12-12-2006
Investigador responsable: Estela Ocampo Siquier 
Nombre d'investigadors participants: 4

Cap a una teoria de l'art primitiu. Definició dels conceptes “primitiu”, “primitivisme” i “art primitiu” des del segle XVIII fins a l'actualitat (II)

Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Tecnologia
Referencia: BXX2000-1095 
Durada, des de: 19.12.2000 fins a: 19.12.2003 
Investigador responsable: María Estela Ocampo Siquier
Nombre d'investigadors participants: 3

Cap a una teoria de l'art primitiu. Definició dels conceptes “primitiu”, “primitivisme” i “art primitiu” des del segle XVIII fins a l'actualitat (I)

Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Cultura. Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació i Desenvolupament.
Referència del projecte: PB96-0290
Durada, des de: 01.10.1997 fins a: 01.10.2000 
Investigador responsable: María Estela Ocampo Siquier
Nombre d'investigadors participants: 2